Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên

Quyết định số 218/QĐ- ĐHCNQN ngày 11/5/2021 Quy định chế độ làm việc của Giảng viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
qd-ban-hanh-quy-dinh-che-do-lam-viec-cua-giang-vien.pdf

  Ý kiến bạn đọc