Poster đăng web

Thông báo số 1 về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (1958 - 2023)

  •   01/09/2023 06:57:00 AM
  •   Đã xem: 3615
  •   Phản hồi: 0

 Được sự nhất trí của Bộ Công thương, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển (1958 - 2023). Thông qua tổ chức Lễ kỷ niệm nhằm tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp, quý báu của nhà trường, góp phần tuyên truyền giáo dục, động viên khích lệ các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng phấn đấu nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức vì tập thể, vì khoa học sáng tạo và chân chính, tiếp tục xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh phát triển tiến lên hoà nhập với sự nghiệp đổi mới của quê hương và đất nước.