Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Thứ năm - 09/08/2018 08:44
Sáng ngày 9/8/2018, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Đề trưởng ban tuyên giáo thị ủy Đông Triều, TS. Hoàng Hùng Thắng -Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII
        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Đề - Trưởng ban tuyên giáo thị ủy Đông Triều triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi của 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đặc biệt tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Đề đã phân tích thực trạng, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là Nghị quyết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.
          Những Nghị quyết trên là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội khóa XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, trên từng cương vị công tác của mình nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đề ra giải pháp vận dụng thực hiện thật tốt các nghị quyết vào công việc; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đồng thời hội nghị nhằm giúp cho đảng viên và viên chức nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, quyết tâm và hành động trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.
           Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ đảng viên sau khi học tập Nghị quyết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, sớm triển khai đưa các nội dung quan trọng của 3 Nghị quyết đi vào thực tiễn thông qua công tác tham mưu, xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, vận dụng vào công việc hằng ngày, đề ra kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, để đưa Nghị quyết TW VII khóa XII đi vào cuộc sống…
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn