CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐẢNG BỘ (NHIỆM KỲ 2020-2025)

1. Ban chấp hành Đảng bộ
1.1 Ban Thường vụ Đảng ủy
            1- TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy
            2- TS. Bùi Thanh Nhu - Phó Bí thư Đảng ủy
            3- TS. Lê Hồ Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ
1.2 Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
            1- TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
            2- TS. Bùi Thanh Nhu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
            3- TS. Lê Hồ Hiếu - UV Ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn trường, Giám đốc Trung tâm TS-TT&TT 
            4- TS. Cát Thị Thu Hường - UV Ban Chấp hành, Trưởng phòng Tài chính Kế toán
            5- TS. Phạm Đức Thang - UV Ban Chấp hành, Trường phòng NCKH & QHQT
            6- TS. Lưu Quang Thủy - UV Ban Chấp hành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
            7- TS. Nguyễn Văn Thản - UV Ban Chấp hành, Trưởng phòng Đào tạo
            8- TS. Bùi Trung Kiên - UV Ban Chấp hành, Trưởng khoa Điện
            9- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa - UV Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản 
            10- TS. Tạ Văn Kiên - UV Ban Chấp hành, Trưởng khoa Mỏ & Công trình     
            11- ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - UV Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 
2. Các Ban của Đảng uỷ
2.1. Ban Tổ chức
            Trưởng ban: TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy
            Các uỷ viên:
            1- TS. Bùi Thanh Nhu - Phó Bí thư Đảng ủy
2.2. Ban Tuyên giáo
            Trưởng ban: TS. Bùi Thanh Nhu- Phó Bí thư Đảng ủy
2.3. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ
            Chủ nhiệm UBKT: TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy
            Phó chủ nhiệm UBKT: TS. Lê Hồ Hiếu - UV Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Thông tin & Truyền thông 
            Các uỷ viên:
            1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa - UV Ban chấp hành, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản
            2- ThS Nguyễn Văn Đức - Phó trưởng khoa Mỏ & Công trình
2.4. Văn phòng Đảng uỷ
            1- TS. Lưu Quang Thủy - Chánh Văn phòng Đảng ủy
            2- Cao Hải An - Cán bộ kiêm nhiệm
 

  Ý kiến bạn đọc