CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐẢNG BỘ (NHIỆM KỲ 2015-2020)

1. Ban chấp hành Đảng bộ
1.1 Ban Thường vụ Đảng ủy
            1- TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy
            2- TS. Bùi Thanh Nhu - Phó Bí thư Đảng ủy
            3- TS. Lê Hồ Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ
1.2 Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
            1- TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
            2- TS. Bùi Thanh Nhu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
            3- TS. Lê Hồ Hiếu - UV Ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn trường, Giám đốc Trung tâm TS-TT&TT 
            4- TS. Cát Thị Thu Hường - UV Ban Chấp hành, Trưởng phòng Tài chính Kế toán
            5- TS. Nguyễn Thế Vĩnh - UV Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng
            6- TS. Lưu Quang Thủy - UV Ban Chấp hành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
            7- TS. Nguyễn Văn Thản - UV Ban Chấp hành, Trưởng phòng Đào tạo
            8- ThS. Nguyễn Mạnh Cường - UV Ban Chấp hành, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên
            9- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa - UV Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản 
            10- TS. Tạ Văn Kiên - UV Ban Chấp hành, Trưởng khoa Mỏ & Công trình     
2. Các Ban của Đảng uỷ
2.1. Ban Tổ chức
            Trưởng ban: TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy
            Các uỷ viên:
            1- TS. Bùi Thanh Nhu - Phó Bí thư Đảng ủy
2.2. Ban Tuyên giáo
            Trưởng ban: TS. Bùi Thanh Nhu- Phó Bí thư Đảng ủy
2.3. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ
            Chủ nhiệm UBKT: TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy
            Phó chủ nhiệm UBKT: TS. Lê Hồ Hiếu - UV Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Thông tin & Truyền thông 
            Các uỷ viên:
            1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa - UV Ban chấp hành, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản
            2- ThS Nguyễn Văn Đức - Phó trưởng khoa Mỏ & Công trình
2.4. Văn phòng Đảng uỷ
            1- TS. Lưu Quang Thủy - Chánh Văn phòng Đảng ủy
            2- Cao Hải An - Cán bộ kiêm nhiệm
 

  Ý kiến bạn đọc