Luật Lao động

Luật Lao động

  •   25/07/2014 03:05:00 AM
  •   Đã xem: 8544
  •   Phản hồi: 0

Luật lao động: Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Luật Công đoàn

Luật Công đoàn

  •   25/07/2014 02:53:00 AM
  •   Đã xem: 9156
  •   Phản hồi: 0

Luật Công đoàn, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.