Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong Di chúc

Thứ hai - 21/03/2011 04:43

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho thanh niên. Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong Di chúc

 

Qua 40 năm thực hiện di huấn của Người, chúng ta lại cùng bàn về sự cần thiết phải chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau phải được tiến hành như thế nào? Toàn Đảng, toàn dân và thế hệ trẻ đã làm gì để thực hiện những di huấn của Người?

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên". Lịch sử đã minh chứng rất rõ!. TrongBản án chế độ thực dân Pháp (1925), Người đã chỉ ra thanh niên cần được giác ngộ để cứu nước nhà: “Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”. Nhưng khi có lý tưởng cách mạng, có sự lãnh đạo của Đảng thì “Trong cuộc chống xâm lăng này, các bạn đã là bức Vạn lý trường thành vững chắc... Những gương hy sinh anh dũng của các bạn đã sáng dọi khắp nước. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết(Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ ngày 30/10/1945). Khi nói về thanh niên, Bác luôn dành cho thanh niên sự tin yêu nồng ấm từ trong sâu thẳm trái tim mình “Tôi luôn luôn nói đến thanh niên, vì trong mọi công việc, thanh niên ta luôn luôn hăng hái xung phong và họ xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng”, nên khi viết Di chúc Người căn dặn:“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là môt việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

 

Vậy để tạo ra những người thừa kế nước nhà vừa “hồng” vừa “chuyên” thì phải giáo dục, đào tạo thanh niên như thế nào? Người đã dạy: "Trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ XHCN, văn hóa, kinh tế, lao động và sản xuất”. Tư tưởng giáo dục toàn diện của Người được hội tụ ở hai phẩm chất của nhân cách đó là đạo đức và tài năng, trong đó lấy đạo đức làm gốc. Đức ở đây chính là đạo đức cách mạng, bao gồm những phẩm chất:

 

Trung với nước hiếu với dân , tức là tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân, quyết tâm suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân.

 

Yêu thương con người : thể hiện trong quan hệ hàng ngày với bạn bè đồng chí, là thái độ tôn trọng mọi người, có lòng vị tha trước những thiếu sót, khuyết điểm của người khác.

 

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, có kỷ luật, có năng suất hiệu quả. Kiệm tức là tiết kiệm thì giờ, sức lao động, tiền của của dân, của nhà nước. Liêm là trong sạch, không tham địa vị, tiền tài, quang minh chính đại. Chính là ngay thẳng, không nịnh trên nạt dưới, không tự cao tự đại thấy việc thiện thì làm, việc ác thì tránh. Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì không nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì nên đi sau.

 

Có tinh thần quốc tế trong sáng : đó là tinh thần đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội, chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa bành trướng bá quyền.

 

Tài ở đây nghĩa là có tri thức đầy đủ về các lĩnh vực khoa học, có kỹ năng thực hành, có thể đảm nhiệm được những công việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong mỗi con người tài và đức phải hoà quyện với nhau một cách biện chứng.

 

Nhưng giáo dục toàn diện phải phù hợp với trình độ, lứa tuổi: “Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng đất nhà. Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế. Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công”; phải biết kết hợp giữa lý luận và thực hành, lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay

 

Thực hiện Di chúc của Người, Đảng ta đã khẳng định: “Công tác thanh niên là công việc sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. 40 năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã không ngừng quan tâm đến thanh niên trên tất cả các mặt học tập, lao động, sản xuất. Tiếp theo phong trào “Ba sẵn sàng” trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bước sang giai đoạn mới của cách mạng là các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Mùa hè xanh”, “Đền ơn đáp nghĩa”… và mới đây là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác dụng và ý nghĩa to lớn đối với công cuộc bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam. Qua hoạt động thực tế, nhiều thanh niên ưu tú đã trưởng thành và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó tiếp tục bồi dưỡng đào tạo họ để gánh vác công việc trọng đại của đất nước.

 

Cùng với tuổi trẻ cả nước, 40 năm qua, các thế hệ đoàn viên thanh niên Quảng Ninh không ngừng ra sức thi đua, học tập, lao động, sáng tạo. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một sinh hoạt chính trị lớn, đã từng bước tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức cho thanh niên về Đảng, về cách mạng xã hội chủ nghĩa thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hăng hái làm theo. Cuộc vận động diễn ra rộng khắp tại 100% chi đoàn, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình được Tỉnh và Trung ương khen thưởng, tôn vinh”. Lễ tôn vinh 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2008 được tổ chức trọng thể ngày 28/02/2009 tại thành phố Móng Cái nhân dịp phát động Tháng thanh niên năm 2009 và Hội trại đoàn kết 3 lực lượng thanh niên Quảng Ninh. Trên cơ sở kết quả bầu chọn cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập đoàn đại biểu gồm 09 tấm gương thanh niên tiên tiến dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc tổ chức trong tháng 5/2009; 02 đồng chí có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động tham gia đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dự giao lưu: “Những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; 02 đồng chí là điển hình trong Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tham gia chương trình truyền hình “Hành trình tuổi trẻ làm theo lời Bác” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

 

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và toàn dân tộc ta đang hướng tới luôn vấp phải sự chống phá của các thế lực thù địch với những âm mưu và thủ đoạn hết sức thâm độc. Việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc cần thiết và cấp thiết hơn bao giờ hết để bảo tồn và phát huy thành quả cách mạng mà bao thế hệ thanh niên đi trước đổ xương máu giành lại. Hiện nay, một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên có những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, quen hưởng thụ, lười lao động, lệch lạc trong tư tưởng nhận thức đã làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội thêm nhức nhối. Thanh niên không nên chỉ nghĩ cho mình mà trước hết cần phải cống hiến mùa xuân tuổi trẻ cho dân tộc, đất nước, hãy“đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho mình mà hãy tự hỏi mình đã cống hiến gì cho đất nước”. Luôn khắc ghi lời dạy của Người, thanh niên Quảng Ninh nói riêng, tuổi trẻ Việt Nam nói chung nguyện đem “mùa xuân cuộc đời” để cống hiến và xây dựng quê hương, đất nước sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi của Bác “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay8,127
  • Tháng hiện tại81,286
  • Tổng lượt truy cập37,067,729
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây