Danh sách Ban chấp hành Khóa XXVII Nhiệm kỳ 2017-2022

1. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Thông tin liên lạc
1 Lê Hồ Hiếu - Chủ tịch: Phụ Trách chung; công tác tổ chức; thanh tra nhân dân
Phụ trách các đơn vị: CĐ Quản trị & TV
0989292300
lehohieu@gmail.com
TK VPĐT:lehohieu
2 Nguyễn Thị Hà Phó chủ tịch: Phụ trách công tác chế độ chính sách
CĐ TCKT, CĐ phòng Hành chính đầu tư
0912369896
nguyenhatckt72@gmail.com
TK VPĐT: nguyenthiha
 
3 Nguyễn Văn Đức UV TV, Chủ nhiệm UBKT: Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục; Phụ trách công tác an toàn lao động, BHLĐ và môi trường ; UBKT
Phụ trách các đơn vị: CĐ Mỏ công trình&Trắc địa địa chất + CĐ Trung tâm Đào tạo nghề
0904645672
ducn467@gmail.com
TK VPĐT:
nguyenvanduc
 
 
4 Cao Hải An UVBCH: Phụ trách công tác nữ công (trưởng ban nữ công)
Phụ trách các đơn vị: CĐ khoa Điện
093 639 03 23
huynh.an1@gmail.com
TK VPĐT: caohaian
5 Đặng Đình Đức UVBCH: Phụ trách công tác thi đua và chỉ đạo các hoạt động phong trào
Phụ trách các đơn vị: CĐ Kinh tế và công nghệ thông tin + CĐ Khoa Cơ khí động lực
0973482666
dangducdh@gmail.com
TK VPĐT: dangdinhduc
6 Nguyn Thị Huệ UVBCH: Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
Phụ trách các đơn vị: CĐ Lý luận chính trị - Công tác sinh viên + CĐ Đào tạo nghiên cứu khoa học
0906290204
thaohue02012006@gmail.com
TK VPĐT: nguyenthihue
7 Nguyn Thị Hương UVBCH: Phụ trách công tác văn hóa - thể thao
Phụ trách các đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
0913023600
huongchuan75@gmail.com
TK VPĐT: nguyenthihuong
8 Mạc Văn Khương UVBCH: Công tác Sản xuất thực nghiệm và đời sống
Phụ trách các đơn vị: Trung tâm thực nghiệm
0904305898
 
TK VPĐT: macvankhuong
9 Nguyn Thị Thu UVBCH: Phụ trách công tác văn phòng và tài chính công đoàn
Phụ trách các đơn vị: CĐ Tổ chức cán bộ & Thanh tra kiểm định
01693043598
thutccbqn@gmail.com
TK VPĐT: nguyenthithu

2. ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ XXVII
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Đức Uỷ viên BTV,  CĐ Mỏ công trình&Trắc địa địa chất Chủ nhiệm
2 Đặng Ngọc Huy CĐ Điện Ủy viên
3 Phạm Thị Kim Hoa CĐ Quản trị-Thư viện Ủy viên

  Ý kiến bạn đọc