Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tham dự chương trình khởi động dự án “Tăng cường quốc tế hóa các trường đại học mới nổi của Việt Nam”

Dự án STRIVE “Tăng cường quốc tế hóa các trường đại học mới nổi của Việt Nam” có mã số 101128558 - STRIVE - ERASMUS-EDU-2023-CBHE được thực hiện từ tháng 1/2024-12/2027 đã được chính thức khởi động tại thành phố Bologna, Italy vào ngày 22-23/01/2024. Đây là dự án được tài trợ bởi Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu và được điều phối bởi Hiệp hội Đại học AlmaLaurea, Italy, bao gồm 07 đối tác, trong đó có 4 trường đại học Việt Nam và 3 đối tác của Châu Âu.
Lãnh đạo nhà trường và Ban điều phối dự án tại Italy
   Lấy các hoạt động nâng cao năng lực làm cốt lõi, đặc biệt là các trao quyền cho nhân viên các trường đại học khai thác các cơ hội của Chương trình Erasmus+, dự án sẽ thành lập Trung tâm ảo hóa quốc tế tại Việt Nam để tăng cường hợp tác với các bên liên quan của EU và duy trì sự tham gia của các cấp cao hơn ở Việt Nam trong quá trình quốc tế hóa.
   Tham dự chương trình Kick-Off trên, Trường ĐHCN Quảng Ninh với tư cách là thành viên đối tác đã cử đoàn cán bộ tham dự nhằm nắm rõ hơn về tổng quan, nhiệm vụ cũng như mục tiêu và kết quả của dự án. Ngoài ra, tại buổi họp đã mô tả chi tiết các gói công việc mà các đối tác cần thực hiện, các phương án dự kiến; tổng quan về hoạt động năm thứ 1 của dự án cũng như các thông tin ngân sách được cấp cho dự án.
   Thông qua buổi làm việc, các kế hoạch nhằm phổ biến dự án cũng như bổ nhiệm thành viên Ban chất lượng dự án cũng đã được đề ra. Các công việc tiếp theo sẽ được phân công đến từng trường đại học là thành viên dự án để mỗi trường đại học đều có cơ hội nâng cao năng lực của chính mình cũng như có cơ hội tiếp cận và phổ biến về các chương trình Erasmus +. Đây thực sự là kinh nghiệm quý báu đối với Nhà trường trong việc triển khai thực hiện dự án quốc tế cũng như có nhiều cơ hội tiếp xúc, triển khai tham gia thêm nhiều dự án trong tương lai.
  Với mục tiêu nhằm hiện đại hóa hợp tác quốc tế của các trường đại học Việt Nam và thúc đẩy sự hợp tác, kết nối giữa các tổ chức giáo dục đại học của EU và Việt Nam, dự án chắc chắn sẽ tác động tích cực đến các trường đại học ở Việt Nam nhờ nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp ở cấp độ quốc tế bằng cách nâng cao năng lực quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng trong việc chuẩn bị, thực hiện, giám sát và theo dõi các dự án quốc tế.
Các đối tác dự án chụp hình lưu niệm

Nguồn tin: Hà Thị Ngọc Mai