Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 27-12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phí Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành địa phương.
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Hội nghị đã khái quát và đánh giá toàn diện các nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do Trung ương phát động và đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phong trào tạo sức lan tỏa, trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm qua.
Năm 2017 cùng với sự khó khăn của một số nghành kinh tế, trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh gặp phải một số khó khăn nhưng công tác thi đua khen thưởng luôn được nhà trường quan tâm triển khai tốt luật thi đua khen thưởng, cán bộ làm công tác khen thường thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đề chế độ chính sách của công chức, viên chức, công tác khen thưởng được nâng cao, chú trọng các gương điển hình tiên tiến, các cá nhân xuất sắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề để thi đua yêu nước thực sự trở thành hành động tự giác tất cả cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh trong nhà trường. Với thành tich strong năm qua nhà trường đã nhận được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng bề dày 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường hi vọng rằng bước vào năm 2018, Trường Đại học Công nghiê sẽ có nhiều bứt phá và giành được nhiều thành tích thi đua cao hơn nữa.