Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Hội thảo hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, từ ngày 1 đến 7-10, các địa phương trên cả nước triển khai nhiều hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Hòa chung vào các hoạt động đó ngày 03/10, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức Hội thảo “Kỹ năng cần có của sinh viên trong thời đại 4.0”
Hội thảo hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020
Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay mang đến thông điệp: Chúng ta cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam, tiến tới phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hoá số trong cộng đồng là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời. Đây cũng là giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương lần thứ khóa 11 là: “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”

Tại Hội thảo, gần 200 giảng viên, sinh viên nhà trường đã lắng nghe các nội dung tham luận về các kỹ năng cần có của sinh viên: Kỹ năng sáng tạo trong thời đại công nghiệp 4.0; Kỹ năng làm việc nhóm trong thời đại công nghiệp 4.0; Kỹ năng công nghệ thông tin trong thời đại công nghiệp 4.0; Kỹ năng phản biện trong thời đại công nghiệp 4.0; Kỹ năng giao tiếp trong thời đại công nghiệp 4.0; Kỹ năng tự học trong thời đại công nghiệp 4.0.

Qua hội thảo, các giảng viên, sinh viên có dịp cùng thảo luận, nêu ý kiến về cách thức xây dựng xã hội học tập hiệu quả, giải pháp đưa công nghệ thông tin vào các hoạt động hoc tập của sinh viên, thúc đẩy các ứng dụng công nghệ thông tin để đưa lại hiệu quả học tập tốt nhất có sức lan tỏa sâu rộng trong sinh viên. Từ đó, hình thành giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường trong thời gian tới.