Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Đại hội Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 9/12/2017, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của  142 đoàn viên công đoàn của Nhà trường. 
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường. 

Nhiệm kỳ 2013-2017, hoạt động Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Ban Chấp hành Công đoàn đã có nhiều nỗ lực cố gắng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tích cực chỉ đạo và tổ chức tốt phong trào CNVCLĐ; duy trì tốt sự phối hợp với chuyên môn, bám sát nhiệm vụ của mỗi năm học, đồng hành cùng với chính quyền, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong nhà trường.

Công đoàn Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo và người lao động; chủ động tham gia công tác quản lý chuyên môn, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng nội quy, quy chế của Nhà trường và đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng vững mạnh. BCH Công đoàn luôn tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn trong công tác tuyển sinh do thay đổi chính sách giáo dục đào tạo, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Công đoàn, duy trì và thực hiện tốt mối quan hệ giữa Công đoàn với chuyên môn đồng cấp; tích cực đẩy mạnh các hoạt động nữ công, hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, tích cực vận động cán bộ viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ với số tiền trên 300 triệu đồng… Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh luôn được Công đoàn quan tâm trú trọng…

Qua kết quả hoạt động hàng năm, Công đoàn Nhà trường luôn được Công đoàn Công Thương Việt Nam công nhận đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, được TLĐ tặng Cờ thi đua và nhiều cá nhân tập thể được nhận bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam và TLĐLĐ VN. Các kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, mang lại nhiều lợi ích cho lao động và đoàn viên công đoàn. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Huy đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh mặc dù trong nhiệm kỳ 2013-2017 gặp rất nhiều những khó khăn nhưng đã đề ra nhiều những giải pháp tích cực, bám sát nhiệm vụ của Nhà trường trong từng năm học  để tổ chức tốt hoạt động của chuyên môn cũng như hoạt động của Công đoàn. Đồng chí cũng mong rằng, nhiệm kỳ tới, trước những đòi hỏi phát triển và sự hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi sự đổi mới một cách căn bản toàn diện của ngành giáo dục, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động để phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, viên chức đoàn viên và người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của đội ngũ giáo viên để đóng góp hết sức mình vì sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng Nhà trường luôn ổn định, ngày một phát triển, giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa 27 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 09 đồng chí. Nhân dịp này, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tặng cờ thi đua nhiệm kỳ và tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hai giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
25105698 1760539510682955 376265026 n