Dù tên gọi khác nhau, dù trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, nhưng tổ chức CĐVN vẫn luôn thể hiện rõ tính đoàn kết, thống nhất, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, làm động lực đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo”.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Chủ tịch Công đoàn trường ôn lại truyền thống 85 lịch sử công đoàn


Đối với quá trình phát triển của Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nói riêng, hơn 55 năm qua cùng với sự phát triển của Nhà trường dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường, sự phối kết hợp tạo điệu kiện thuận lợi của khối chuyên môn, hoạt động của tổ chức Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã được duy trì và phát triển. Những thành tích Hoạt động công đoàn của Nhà trường đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Công thương ghi nhận.

Công tác Công đoàn Nhà Trường trong những năm qua gắn liền với phong trào: Vận động, động viên cán bộ, công chức Nhà trường không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh nhà giáo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần thái độ, phong cách làm việc và phục vụ, nhằm bảo đảm cho Nhà trường  phát triển ổn định, bền vững theo Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2020. 

Trong những năm tới, Công đoàn trường ĐHCN Quảng Ninh hoạt động với phương châm: Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, thiết thực, hiệu quả vì sự phát triển bền vững của Nhà trường như Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường lần thứ 26 đã đề ra.
Vì vậy, Công đoàn chúng ta không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, gắn bó, đồng tâm hiệp lực, gánh vác công việc chung để bù lại những hạn chế của đội ngũ cán bộ công đoàn mới, trẻ, khỏe, kinh nghiệm còn chưa nhiều.

Đặc biệt, tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Nhà trường sẽ ra sức phấn đấu theo những tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng theo Luật định, để đến dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, Công đoàn đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba - Là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước với các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn Nhà trường ta hơn nửa thế kỷ cống hiến cho sự nghiệp đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật công nghệ cho nền kinh tế đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam, cũng là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn cơ sở trường ta, BCH Công đoàn Trường tỏ lòng biết ơn các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn đã đóng góp nhiều công sức xây dựng tổ chức công đoàn chúng ta lớn mạnh như ngày hôm nay. 

Trong thời gian tới Công đoàn Nhà trường kêu gọi mỗi cán bộ CCVC LĐ trong nhà trường hãy tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái vì mục tiêu chung: Hoàn thành nhiệm vụ của Nhà trường và đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động.


Chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ