Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Lịch tiếp công dân năm học 2017-2018

1. Hiệu trưởng Nhà trường tiếp công dân định kỳ:
a - Địa điểm:
Tại phòng Tiếp dân.
b - Thời gian:
Hiệu trưởng tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày từ 8 giờ sáng theo giờ làm việc hành chính ngày thứ 5 của tuần thứ 4 hằng tháng.
 (Cụ thể trong năm học 2017 -2018 là các ngày: 24/8/2017, 28/9/2017, 26/10/2017, 23/11/2017, 28/12/2017, 25/01/2018, 22/02/2018, 29/3/2018, 26/4/2018, 24/5/2018,  28/6/2018,  26/7/2018 và 30/8/2018).
Trường hợp Hiệu trưởng đi công tác vắng sẽ ủy quyền cho một Phó Hiệu trưởng thay mặt tiếp công dân.
Trường hợp công dân muốn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trực tiếp với Hiệu trưởng ngoài thời gian nêu trên thì công dân đăng ký nội dung muốn trình bày thông qua thường trực thanh tra nội bộ. Hiệu trưởng xem xét thấy cần thiết, sẽ bố trí thời gian tiếp công dân và thông báo lịch qua Thường trực thanh tra nội bộ.
2. Tiếp công dân thường xuyên của Trường:
a- Thời gian:
Nhà trường tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi Nhà trường quản lý vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc.
b- Địa điểm:
Tại phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng (Tầng II, nhà B, điện thoại số: 0203.6293661 hoặc 0982.898.661).
3. Tổ chức thực hiện:
a-Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng:
- Trong các ngày Hiệu trưởng tiếp công dân, thường trực giúp Hiệu trưởng ghi biên bản và tiếp nhận những thông tin ban đầu báo cáo đối tượng, nội dung trước khi Hiệu trưởng tiếp công dân;
- Thường trực tiếp nhận đầy đầy đủ, trung thực những thông tin phản ánh, kiến nghị và đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân báo cáo, tham mưu để Hiệu trưởng giải quyết.
b- Các đơn vị:
Trưởng, phụ trách các đơn vị trong Trường có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và  phối hợp với Thường trực thanh tra nội bộ giải quyết các phản ánh khiếu nại, tố cáo liên quan đến đơn vị mình.
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây