Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Giới thiệu về công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng và các công nghệ sản xuất ôxit nhôm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng là một trong những Công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đóng trên địa bàn Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Công ty được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2010. Nhiệm vụ chính của Công ty là khai thác, tuyển bôxit và sản xuất oxit nhôm. Bài báo giới thiệu sơ lược về Công ty và các công nghệ đang được áp dụng để sản xuất oxit nhôm.
Giới thiệu về công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng và các công nghệ sản xuất ôxit nhôm