Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV, điểm sáng trong nghành công nghiệp nhôm của Việt Nam

Là dự án sản xuất alumin đầu tiên của Việt Nam nhưng Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm đồng đã nhanh chóng làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động và sáng tạo, đạt được hiệu quả kinh tế và môi trường vượt trội. Sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo vệ tốt môi trường sản xuất, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang góp phần hiệu quả trong thúc đẩy ngành công nghiệp nhôm, cũng như sự phát triển của địa phương.
Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV, điểm sáng trong nghành công nghiệp nhôm của Việt Nam