Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Thông báo cấp phát bằng, bảng điểm cho sinh viên tốt nghiệp Tháng 1 năm 2019

                      
THÔNG BÁO
Về việc cấp phát văn bằng cho sinh viên đại học K5, K6, K7, K8,
Liên thông K7, K8, K9 và cao đẳng K24, K25 tốt nghiệp tháng 01/2019
 
        Thực hiện Chương trình công tác năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo kế hoạch cấp phát Bằng, Bảng điểm cho các sinh viên đại học K5, K6, K7, K8, Liên thông K7, K8, K9 và cao đẳng K24, K25 đã tốt nghiệp tháng 01/2019 như sau:
1. Thời gian, địa điểm
     - Thời gian: Từ ngày 28/01 đến 01/02/2019 (trong Tết nguyên đán) và từ ngày 11/02 đến 23/02/2019 (ngoài Tết nguyên đán)
     - Địa điểm: Bộ phận cấp phát Văn bằng – Bảng điểm, Phòng đào tạo
2. Quy trình thực hiện
Trước khi sinh viên nhận Bằng, Bảng điểm sinh viên kiểm tra công nợ của mình qua file đính kèm
 - Nếu sinh viên còn công nợ: Kiểm tra xem mình nợ gì, nếu nợ Thư viện và cầm sách thì đến Thư viện trả sau đó mang hóa đơn về Phòng Tài chính kế toán kiểm duyệt và xóa nợ. Nếu nợ Thư viện không cầm sách thì đến Phòng Tài chính kế toán để nộp tiền và nhận hóa đơn. Nợ Phòng Tài chính kế toán thì về Phòng Tài chính kế toán thanh toán và nhận hóa đơn. Sau đó cầm hóa đơn về Phòng Đào tạo để nhận Bằng và Bảng điểm
- Nếu sinh viên không còn công nợ thì đến Phòng Đào tạo để nhận Bằng và Bảng điểm
Chú ý: + Khi nhận Bằng và Bảng điểm sinh viên phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước
           + Kiểm tra tính chính xác các thông tin trên Bằng, Bảng điểm trước khi ký nhận

           + Ngoài thời gian trên Nhà trường sẽ không bố trí cán bộ thường trực cấp phát Bằng, Bảng điểm.