Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


THÔNG BÁO Về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học

Kính gửi: - Các Khoa: M&CT, Điện, Kinh tế, TĐ- ĐC, CK- ĐL, KHCB,
- Các cố vấn học tập, các lớp ĐH K9, CĐ K26, LTCQ K9.
Tải tại file đính kèm

Tác giả bài viết: Phòng Công tác HSSV