Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Thông báo phát học bổng khuyến khích kỳ II năm học 2017 - 2018

Căn cứ các Quyết định số: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/QĐ - ĐHCNQN  ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Quyết định 162 ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh “V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 -  2018 cho học sinh sinh viên”. Quyết định số 175 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh “V/v cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo năm 2018”
Phòng Tài chính kế toán thông báo lịch phát học bổng kỳ II năm học 2017 - 2018 và  tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghè và cận nghè năm 2018 trong toàn trường như sau:
 
STT Khoa Thời gian Ghi chú
1 Khoa Điện và sinh viên thuộc diện được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập Thứ 4 ngày 09/01/2019 Thời gian:
- Sáng: 7h30-11h
- Chiều: 13h30-16h
2 Khoa Kinh tế; Khoa Công nghệ thông tin Thứ 5 ngày 10/01/2019
3 Khoa Cơ khí động lực; Khoa Mỏ & Công trình  - Trắc địa Địa chất; Khoa Khoa học cơ bản  
Thứ 6 ngày 11/01/2019
 
Chú ý:
- Học sinh, sinh viên khi đến lĩnh học bổng mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân (nếu không có hai loại giấy tờ này phòng Tài chính kế toán sẽ không phát học bổng).
- Cá nhân học sinh, sinh viên tự đến lấy học bổng, phòng Tài chính kế toán không phát qua lớp trưởng hoặc bí thư.