Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Thông báo bổ sung thêm tài khoản ngân hàng nộp công nợ học phí và công nợ khác

Do hệ thống chuyển tiền trên Internet Banking của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh bị lỗi. Để thuận tiện cho việc chuyển tiền học phí và các khoản khác của học sinh - sinh viên, phòng Tài chính - Kế toán thông báo bổ sung thêm tài khoản ngân hàng.
Thông tin tài khoản ngân hàng bổ sung như sau:
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Số tài khoản: 114000074411
Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Uông Bí
   Yêu cầu: Các học sinh, sinh viên căn cứ Công nợ học phí và công nợ khác đã thông báo để nộp theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời gian quy định, học sinh – sinh viên nào chưa đóng học phí, công nợ khác, Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo quy định số 730/QĐ-ĐHCNQN ngày 06 tháng 12 năm 2018.