Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi lần 1 sinh viên không nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 theo quy định

Đối với ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25
Tải tại file đính kèm

Tác giả bài viết: Phòng Công tác HSSV