Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Lịch thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016 của các lớp hệ chính quy dài hạn tại cơ sở 1 - Yên Thọ và cơ sở 2 - Minh Thành

Phòng Tài chính Kế toán thông báo lịch thu học phí học kỳ II  học năm học 2015-2016 cho các học sinh, sinh viên các lớp hệ chính quy dài hạn.
            Cụ thể như sau:
I. Thời gian thu
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 29/01/2016 và từ ngày 22/02/2016 đến ngày 25/03/2016.
Buổi sáng : Từ 7h30 đến 11h 00.
Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h 00.
(Vào các ngày  trong tuần trừ các ngày lễ, tết theo quy định).
II. Địa điểm thu
Đối với cở sở I - Yên Thọ: Phòng thu học phí (Phòng Tài chính - Kế toán) - Tầng 1 - Khu nhà 2 tầng đối diện giảng đường 4 tầng.
Đối với cơ sở II - Minh Thành: Phòng thu học phí (Phòng Tài chính - Kế toán) - Tầng 1 - Khu GĐ 6 tầng tại cơ sở II – Minh Thành.
III. Mức thu
1.  Đối với học sinh, sinh viên các lớp được đào tạo theo niên chế:
Căn cứ theo quyết định số 336/QĐ-ĐHCNQN ngày 30/11/2015 về việc quy định mức thu học phí đào tạo theo niên chế đối với sinh viên các lớp chính quy dài hạn như sau:
 
STT Trình độ đào tạo Từ tháng 8 đến tháng 11/2015 Từ tháng 12/2015 đến tháng 06/2016
1 Đại học 650.000 720.000
2 Cao đẳng 520.000 580.000
3 Trung cấp chuyên nghiệp 455.000 500.000
4 Trung cấp nghề 510.000 500.000
 
2. Đối với sinh viên các lớp được đào tạo theo tín chỉ:
            Đại học K5
Căn cứ theo quyết định số 252/QĐ-ĐHCNQN ngày 29/06/2012 về việc quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy dài hạn như sau:
            + Đại học                               : 168.000 đ/tín chỉ
Đại học K6; Cao đẳng K23
Căn cứ theo quyết định số 360, 358/QĐ-ĐHCNQN ngày 28/12/2015 về việc quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy dài hạn như sau:
            + Đại học                               : 214.000đ/tín chỉ
            + Cao đẳng                            : 156.000đ/tín chỉ
Đại học K7; Cao đẳng K24
Căn cứ theo quyết định số 361, 359/QĐ-ĐHCNQN ngày 28/12/2015 về việc quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy dài hạn như sau:
            + Đại học:                              : 225.000đ/tín chỉ                
            + Cao đẳng:                           : 168.000đ/tín chỉ
 
Đại học K8; Cao đẳng K25;
Căn cứ theo quyết định số 330, 333/QĐ-ĐHCNQN ngày 30/11/2015 về việc quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy dài hạn như sau:
            + Đại học:                              : 230.000đ/tín chỉ                
            + Cao đẳng:                           : 173.000đ/tín chỉ
Liên thông CĐ - ĐH K8
Căn cứ theo quyết định số 353/QĐ-ĐHCNQN ngày 23/12/2015 về việc quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy dài hạn như sau:
            + Liên thông CĐ - ĐH         : 217.000đ/tín chỉ                
           
Yêu cầu:    Các học sinh, sinh viên căn cứ Công nợ học phí đã thông báo để nộp theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời gian quy định, học sinh - sinh viên nào chưa đóng học phí, Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo quy chế hiện hành.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây