Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2018 là “Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa - Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng” là lời kêu gọi cùng nhau hành động để chống lại một trong những thách thức lớn về môi trường. Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới  5/6/2018”
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Theo đó, trong tháng 6/2018, nhà trường đã phát động, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới tạo thành chuỗi các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” đến các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, CBVCLĐ và toàn thể HSSV trong nhà trường, thu hút đông đảo CBVCLĐ và HSSV hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan trong nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp.

Nhà trường tập trung vào một số hoạt động cụ thể như sau:

Trong công tác tuyên truyền: Các đơn vị trong toàn trường tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 của Bộ Công thương về tăng cương công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương; Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường: treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tại các khu vực trong khuôn viên trường; tuyên truyền về tác hại của các chất thải nhựa nếu không thu gom và xử lý kịp thời, khoa học; tăng cường thời lượng phát thanh các nội dung về môi trường trên hệ thống tuyên truyền của nhà trường.

Tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới với sự tham gia của hơn 100 CBVCLĐ và HSSV nhà trường. Sau lễ phát động đã diễn ra các hoạt động cụ thể như: Thu gom rác thải, chất thải nhựa, túi ni lông, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh C, cắt tỉa cây cảnh, nạo vét hệ thống thoát nước… Đoàn thanh niên -  Hội sinh viên nhà trường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ…  

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả kế hoạch 5S. Các đơn vị trong toàn trường chủ động thực hiện vệ sinh môi trường tại khu làm việc, tham gia tổng vệ sinh trong toàn trường hàng ngày, hàng tuần; Ra quân phối hợp cùng địa phương thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Công đoàn, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên nhà trường phối hợp các đơn vị trong toàn trường tuyên truyền, vận động CBVCLĐ, các lớp HSSV, cựu HSSV tham gia trồng cây lưu niệm, tặng ghế đá, thùng chứa rác trong khuôn viên nhà trường; vận động cựu HSSV, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường hỗ trợ các công trình, phần việc cải tạo cảnh quan trong khuôn viên trường.

“Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới  5/6/2018” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo CBVCLĐ và HSSV trong nhà trường bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Thông qua các hoạt động, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của CBVCLĐ và HSSV trong công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan trong nhà trường và khu vực dân cư; góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp…