Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Tình nguyện hè vì môi trường, cảnh quan học đường Xanh - Sạch - Đẹp

Trong những năm qua, hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Đoàn thanh niên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của tuổi trẻ. Năm 2017, nằm trong chiến dịch tình nguyện hè, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Nhà trường đã thành lập 03 đội tình nguyện: đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi, đội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại xã nghèo thuộc tỉnh Quảng Ninh và đội tình nguyện tại trường.
Tình nguyện hè vì môi trường, cảnh quan học đường Xanh - Sạch - Đẹp
Đội hình tình nguyện tại trường có sự tham gia của hơn 30 bạn đoàn viên thanh niên, hoạt động từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6/207. Tại 2 cơ sở đào tạo Yên Thọ và Minh Thành, đội sinh viên tình nguyện đã thực hiện các công việc  cụ thể như: dọn dẹp vệ sinh hội trường, khu nhà khách, các khu giảng đường, khu thực hành; phát quang cỏ dại; rào chống, thu gom cành cây phòng tránh mưa bão; xúc dọn đất, cát, cỏ dại mọc lấn ra lòng đường; khơi thông hệ thống rãnh thoát nước… nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Có thể nói, hoạt động tình nguyện tại chỗ với những phần việc cụ thể, thiết thực, gắn với nhu cầu nhà trường thực sự tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan nơi làm việc, học tập; góp phần nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, bồi dưỡng kỹ năng xã hội cũng như góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn thanh niên - Hội sinh viên nhà trường.