Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Thông tin về Học bổng Năng lượng tương lai năm 2023

Năm 2017, AES Việt Nam đã khởi động Chương trình Học bổng Năng lượng Tương lai AES, góp phần đầu tư vào giáo dục, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, và thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển của ngành năng lượng ở Việt Nam. Chương trình học bổng Năng lượng Tương lai, do Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương hỗ trợ, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) triển khai và thực hiện đến nay là năm thứ 6.
Với trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Học bổng Năng lượng tương lai đã triển khai năm trong năm học 2022 – 2023 và được trao đến 05 sinh viên khoa Điện của Nhà trường. Năm học 2023 – 2024, Nhà trường phối hợp với CED triển khai chương trình Học bổng Năng Lượng Tương Lai tới sinh viên như sau:
Thông tin về Học bổng Năng lượng tương lai năm 2023
1. Đối tượng xét học bổng
- Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 của khoa Điện, khoa Cơ khí - Động lực;
- Sinh viên hộ khẩu Quảng Ninh có tài năng và thể hiện sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành điện.
- Kết quả học tập của kì học gần nhất từ 2.0 (theo thang điểm hệ 4.0) trở lên.
- Vượt qua vòng phỏng vấn do Ban tuyển chọn gồm đại diện của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, đại diện Trung tâm Giáo dục và Phát triển và chuyên gia trong lĩnh vực Điện và Năng lượng.
2. Phương thức xét học bổng:
- Sinh viên đăng ký Chương trình Học bổng qua form đăng ký online do CED cung cấp. Dựa trên các bản đăng ký này, CED sẽ lập danh sách phỏng vấn sinh viên từng trường;
- CED và AES sẽ kết hợp với các trường Đại học để tổ chức phỏng vấn online (Microsoft Teams) để Ban xét duyệt phỏng vấn các ứng viên đủ điều kiện nhận học bổng;
- Dựa trên kết quả phân loại hồ sơ và kết quả phỏng vấn, Trường sẽ phối hợp với CED và tham vấn với AES Việt Nam để quyết định danh sách sinh viên được cấp học bổng cuối cùng;
3. Quyền lợi
- Về tài chính: 14.000.000VNĐ/sinh viên trong năm học 2023-2024.
- Được tham gia hai khóa đào tạo kỹ năng phù hợp (dựa trên đánh giá kỹ năng và nhu cầu của từng bạn tham gia chương trình);
- Được thăm quan, trải nghiệm tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II.
4. Nghĩa vụ- Tham gia đầy đủ các hoạt động của của chương trình;
- Đạt được số điểm theo yêu cầu của chương trình;
- Giữ liên hệ với chương trình trong suốt thời gian nhận học bổng để cập nhật tình hình học tập, và 2 năm sau khi tốt nghiệp (cập nhật tình hình việc làm).
5. Thời gian, cách thức đăng ký dự xét học bổng:
5.1.  Đăng kí dự tuyển: https://forms.office.com/r/WAeWmmMvpY
5.2. Thời gian
-Thời gian nhập form online đăng ký học bổng dự kiến từ 23/11/2023 tới hết ngày 31/12/2023;
- Thời gian dự kiến phỏng vấn sinh viên năm dự kiến vào tuần 3-4 tháng 1/2024 hoặc tuần đầu tháng 2/2024;
-Thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ tại phòng Công tác sinh viên dự kiến vào tuần thứ 1 của tháng 3/2024;
- Lễ trao học bổng dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian tháng 3/2024;
- Các chương trình tập huấn kỹ năng và thăm quan nhà máy sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 - tháng 7/2024.
Cụ thể sinh viên xem tại file gửi kèm: