Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Tăng tốc khởi nghiệp xã hội dành cho sinh viên năm 2022

Chia sẻ sứ mệnh thúc đẩy các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề xã hội, Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Xã hội dành cho sinh viên Việt Nam: 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲 (𝐕𝐒𝐂𝐒) 2022 chính thức khởi động. Chương trình 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 với mục tiêu tìm kiếm, ươm tạo và hỗ trợ cho các nhóm khởi nghiệp xã hội trong các trường đại học có thể triển khai dự án của mình thành hiện thực.
Tăng tốc khởi nghiệp xã hội dành cho sinh viên năm 2022
VSCS 2022 đồng tổ chức bởi Sunny Vietnam - trực thuộc Quỹ phi lợi nhuận The Happiness Foundation và Viện nghiên cứu Đổi mới & Phát triển (VID). 
𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮
- Thành viên nhóm dự án là sinh viên các trường đại học tại Việt Nam. Nộp đơn đăng ký theo nhóm.
- Nhóm đã có kế hoạch/giải pháp/phương án về khởi nghiệp sáng tạo xã hội và đang cần đưa vào thị trường và/hoặc thành lập doanh nghiệp. 
- Dự án đã xác định được vấn đề xã hội cần giải quyết và đang phát triển giải pháp để giải quyết vấn đề xã hội đó. 
- Dự án chưa đến giai đoạn thử nghiệp MVP trên thị trường. 
- Nhóm thành lập và hoạt động dưới 18 tháng
- Nhóm có khả năng tham gia đào tạo offline tại Hà Nội. 
𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀: Các dự án cần tập trung vào 𝟑 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜
SDGs 4: Giáo dục
SDGs 10: Bất bình đẳng 
SDGs 12,13: Môi trường
𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢
- Chương trình đào tạo, cố vấn, vốn mồi trong 6 tháng (5/2022 - 10/2022). 
- Cơ hội nhận vốn mồi từ 20 đến 80 triệu đồng trong 3 vòng pitching của chương trình. 
- Hỗ trợ đưa sản phẩm ra thử nghiệm thị trường và có thể thành lập doanh nghiệp. 
- Hỗ trợ pháp lý, cố vấn sau chương trình. 
- Nhận chứng chỉ và cơ hội tham gia mạng lưới toàn cầu của những thanh niên khởi nghiệp xã hội. 
𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 dành cho 𝟎𝟏 đ𝐨̣̂𝐢 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Khoản vốn mồi 40 triệu đồng
Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭: Không loại bất kỳ đội nào qua các lần thẩm định, tất cả 7 đội đều có cơ hội đăng ký nhận seedfund lần tiếp theo dù không qua được vòng trước. 
Tổng số vốn mồi mỗi đội nhận được có thể lên tới 𝟖𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 qua các vòng thi
Thời hạn nộp hồ sơ: 04.04.2022- 22.04.2022
Thời gian & Địa điểm diễn ra chương trình: Tháng 05/2022 - Tháng 10/2022 tại Hà Nội
Bộ hồ sơ cần 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ khi đăng ký chương trình bao gồm:
- 𝟎𝟏 đ𝐨̛𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ tại đây: https://bom.so/vscs2022
- 𝟎𝟏 𝐛𝐚̉𝐧 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 mô tả về giải pháp/dự án của nhóm (file PDF theo mẫu tự do) 
- 𝟎𝟏 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 về nhóm 
- 𝐓𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 đến từ giảng viên (Không bắt buộc)
Chương trình chỉ hỗ trợ tăng tốc tối đa 7 dự án, hãy nộp hồ sơ ngay bây giờ và cùng chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực!
---------------------------------------------------------- 
The Happiness Foundation là một quỹ phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn SK - Hàn Quốc với lịch sử lâu đời, bề dày kinh nghiệm, có mục tiêu vì cộng đồng với việc tham gia hoạt động đóng góp xã hội nhằm phát triển và lan tỏa sức sáng tạo trong mô hình kinh doanh bền vững. Quỹ đã và đang tạo ra những chương trình tình nguyện, hỗ trợ và đào tạo nhân tài là thanh niên. 
Viện nghiên cứu Đổi mới & Phát triển - Tổ chức Khoa học & Công nghệ phi lợi nhuận với mục tiêu thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp vì phát triển bền vững tại Việt Nam.
---------------------------------------------------------- 
Thông tin liên hệ:
Email chính thức: vnsunny2030@gmail.com 
Đối tác đồng tổ chức: VID - Vietnam Research Institute for Innovation and DevelopmentSS