Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


ĐTN trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đoàn Than Quảng Ninh và Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh về việc phát động tuần cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi trong ĐVTN, người lao động TKV; Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến ĐVTN hiểu được tầm quan trọng, sự cần thiết của việc cài đặt phần mềm Bluezone, Ncovi trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Đoàn thanh niên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã thực hiện nội dung kế hoạch, thành lập tổ thanh niên xung kích gồm 20 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy viên Ban Chấp hành các Liên chi đoàn tổ chức rà soát số lượng ĐVTN đã cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone, Ncovi trên thiết bị điện thoại thông minh; Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, Ncovi theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bộ thông tin và Truyền thông cho ĐVTN chưa cài đặt tại các lớp học, khu ký túc xá, nhà trọ sinh viên. Kết quả triển khai thực hiện, đảm bảo 100% ĐVTN nhà trường cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, Ncovi.
ĐTN trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh  tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi
   Chương trình triển khai đã đảm bảo được ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone, Ncovi đến từng ĐVTN trong nhà trường. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐVTN tiếp tục thực hiện, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trước tình hình diễn biến bất thường của dịch bệnh hiện nay.

   Qua hoạt động thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của ĐVTN nhà trường trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp, khó lường; Góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức lao động, ĐVTN trong nhà trường yên tâm công tác, học tập, phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021…