Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong hai ngày 4 và 5/3/2023, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 700.000 cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên thanh niên tại hơn 10.000 điểm cầu trên toàn quốc. Đoàn Than Quảng Ninh tích cực tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham gia hơn 500 ĐVTN, với 1 điểm cầu cấp Đoàn Than Quảng Ninh tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh và hơn 25 điểm cầu cấp cơ sở, trong đó có điểm cầu Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn  toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
     Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo...
     Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc giới thiệu cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước có nhận thức sáng rõ hơn, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.