Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Thông báo chương trình hội thảo Cơ hội nghề nghiệp cùng Maritime Bank

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Maritime Bank; Sau khi báo cáo được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Đoàn thanh niên trường phối hợp với Maritime Bank tổ chức chương trình hội thảo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành kinh tế và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng cho sinh viên Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, QTKD năm cuối có nguyện vọng làm việc tại Maritime Bank.

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THAN QUẢNG NINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

                                               ***

                                         Số:    /TB-ĐTN                Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức hội thảo cơ hội nghề nghiệp của ngân hàng Maritime Bank với sinh viên Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh

***

 

 

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải – Maritime Bank; Sau khi báo cáo được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Đoàn thanh niên trường phối hợp với Maritime Bank tổ chức chương trình hội thảo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành kinh tế và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng cho sinh viên Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, QTKD năm cuối có nguyện vọng làm việc tại Maritime Bank.

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Hội trường lớn Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Chương trình hội thảo:

  • 08h30-09h00 : Đón khách và phát tài liệu .
  • 09h00-09h30 : Tuyên bố lý do tổ chức hội thảo.
  • 09h30-09h50 : Phát biểu của lãnh đạo trường
  • 09h50-10h20: Giới thiệu về Maritime Bank, chính sách ưu đãi khi làm việc tại Maritime bank, các vị trí đang cần tuyển dụng.
  • 10h20-10h30: Phát biểu của cựu sinh viên trường hiện đang làm việc tại Maritimebank.
  • 10h30 – 11h00 : Trả lời thắc mắc của khách tham dự hội thảo
  • 11h00- 11h30 : Thu hồ sơ tuyển dụng và thông báo lịch dự kiến phỏng vấn.

11h30: Kết thúc hội thảo

 

Vậy Ban thường vụ Đoàn trường thông báo và kính mời toàn thể các bạn sinh viên khối ngành kinh tế về tham dự Hội thảo theo đúng thời gian và địa điểm nên trên.

Mọi thông tin xin liên hệ: đồng chí Lê Xuân Hương- Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế, di động: 0974.575.666 hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn trường để được giải đáp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                                          PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Ths. Trần Đức Quý

Nguồn tin: Đoàn TN