Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Mẫu khai thành tích cá nhân xét học cảm tình Đảng

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THAN QUẢNG NINH
BCH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
***
 
 
Đông Triều, ngày … tháng ….năm 2013
                                                                         
                                                                      BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 
                                                            ĐỀ NGHỊ XÉT BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG
 
                      Kính gửi: BTV Đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
 
                     1. Họ và tên: ……………………………………………………………….................
                     2. Sinh ngày:……………………………………………………………………….....
                     3. Chi Đoàn:…………………………………………………………………………….
                     4. Quê quán: ………………………………………………………………………….
                     5. Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….
                     6. Quá trình phấn đấu tại trường (Tham gia các hoạt động nào, thành tích đạt được)
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………
                     …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                     7. Kết quả học tập, rèn luyện:
  
Kỳ học Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7
KQ học tập              
KQ rèn luyện              
 
                  Kính đề nghị BTV Đoàn trường xem xét cử tôi đi tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
 
                                                                                                                                             NGƯỜI KHAI

 

Tác giả bài viết: Đoàn TN

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây