Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Kết quả vòng loại cuộc thi Rung chuông vàng


                                                              Tải danh sách tại đây                                 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHUNG KẾT CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG

 

STT

Họ Tên

Chi đoàn

Ngày sinh

Điểm sơ khảo

 1.  

Nguyễn Thái Sơn

KTĐ 2B

26-12-91

49

 1.  

Nguyễn Trung Hưng

Đ-ĐT 19

07/11-90

46

 1.  

Cao Thế Dũng

Kế toán 2B

17/12-91

46

 1.  

Đỗ Thế Quyền

Kế toán 2B

01/03-91

46

 1.  

Đặng Việt Cường

KTĐ 2C

28/09-91

45

 1.  

Lê Văn Hậu

KTĐ 2A

25/08-91

45

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán 3A

09/03-92

43

 1.  

Phí Ngọc Toàn

Kế toán 2D

28/02/-91

43

 1.  

Nguyễn Hữu Quyết

KTĐ 1B

01/02-88

43

 1.  

Đoàn Thị Châu

Kế toán 2D

19/02/90

43

 1.  

Đỗ Mạnh Tuấn

KTM 1C

24/02/87

42

 1.  

Vũ Văn Đức

KTM 2C

24/12/91

42

 1.  

Phan Văn Tuấn

KTĐ 1B

01/10/90

42

 1.  

Nguyễn Thế Tĩnh

Kế toán 2D

 

42

 1.  

Nguyễn Huy Nam

TK K3

28/06/92

42

 1.  

Nguyễn Thị Hiền

Kế toán 2D

10/02/91

42

 1.  

Phạm Tuấn Minh

Kế toán 3E

 

42

 1.  

Lê Minh Trang

Kế toán 3E

22/02/92

41

 1.  

Nguyễn Thị Giang

CĐM 19A

15/09/91

41

 1.  

Cao Phạm Hùng

KTĐ 1A

19/02/90

41

 1.  

Tô Khánh Duy

Kế toán 3A

02/11/92

41

 1.  

Hồ Kim Dung

Kế toán 3C

28/04/92

41

 1.  

Lục Thị Tuyết Sâm

TK K3

20/08/92

40

 1.  

Trần Nam Ninh

KTĐ 1C

20/09/90

40

 1.  

Lưu Việt Thái

KTĐ 1A

08/08/90

40

 1.  

Bùi Xuân Bách

Kế toán 3E

07/10/91

40

 1.  

Phạm Quốc Đại

KTĐ 1D

19/06/89

40

 1.  

Nguyễn Hữu Đại

TĐ K3

15/07/91

40

 1.  

Đoàn Phương Thảo

 

11/03/92

40

 1.  

Nguyễn Thị Hải

Kế toán 3A

13/04/92

40

 1.  

Trần Thị Thu

Kế toán 3D

02/06/92

40

 1.  

Phạm Thị Thái Hà

CĐM 19A

06/03/91

39

 1.  

Đỗ Thị Lan

Kế toán 3E

02/01/92

39

 1.  

Hoàng Mạnh Cường

KTĐ 2B

19/08/91

39

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Kế toán 3A

12/01/92

39

 1.  

Nguyễn Bá Quỳnh

KTĐ 2B

18/10/91

39

 1.  

Nguyễn Thị Thắm

Kế toán 2B

01/11/91

39

 1.  

Nguyễn Thế Chiến

TK K2

19/02/91

39

 1.  

Phạm Thị Quỳnh

Kế toán 3D

25/09/92

39

 1.  

Phạm Văn Trường

KTĐ 1B

16/08/92

39

 1.  

Nguyễn Như Long

KTĐ 1B

05/01/90

39

 1.  

Đinh Trung Thành

TĐ 18

15/11/90

39

 1.  

Nguyễn Hà Thanh

Kế toán 2D

10/02/91

39

 1.  

Nguyễn Thị Nga

Kế toán 2D

19/4/90

38

 1.  

Đào Đức Linh

KTĐ 1B

01/07/90

38

 1.  

Nguyễn Thị Hòa An

Kế toán 2D

27/04/90

38

 1.  

Đặng Thị Nhàn

Kế toán 2B

08/11/91

38

 1.  

Trần Trung Công

KTĐ 2B

05/09/91

38

 1.  

Nguyễn Thị Hiên

Kế toán 2D

15/04/91

37

 1.  

Đỗ Thị Diệu Quỳnh

Kế toán 2D

31/07/90

37

 1.  

Vũ Đăng Khoa

Kế toán 3E

13/03/92

37

 1.  

Hoàng Văn Tiệp

Kế toán 2B

06/12/89

37

 1.  

Trương Thị Ngàn

Kế toán 3D

28/08/92

37

 1.  

Nguyễn Thị Linh

Kế toán 3E

30/06/92

37

 1.  

Đinh Thị Thu Thảo

Kế toán 3E

26/12/92

37

 1.  

Trần Thị Lê

Kế toán 3D

14/10/92

37

 

TM BAN TỔ CHỨC HỘI THI

                                           TRƯỞNG  BAN

 

 

 

Ths. Trần Đức Quý

 

 

Tải đáp án cuộc thi tại đây

Nguồn tin: Đoàn TN