Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Đồng chí Lê Hùng Sơn được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Chiều  ngày  5/5 vừa qua, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh kỳ 23 (khóa X) họp bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh nhiệm kỳ 2012-2017. Tới dự có đồng chí Vũ Ngọc Giao, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Hùng Sơn được bầu giữ chức danh  Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017
          Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã bầu kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn. Kết quả, đồng chí Lê Hùng Sơn - Phó Bí Tỉnh đoàn được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.
          Đồng chí Lê Hùng Sơn sinh ngày 3/9/1982 trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ kinh tế Công nghiệp, đang học Tiến sỹ khoa quản lý kinh tế. Đã trải qua các cương vị công tác: Cán bộ phòng thương mại du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh; thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó phòng XDCB, thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Hàm trưởng phòng XDCB, thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 9 năm 2015 đến nay đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.
          Sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng chí Lê Hùng Sơn hứa quyết tâm cố gắng tập trung đem hết trí tuệ, sức lực để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
          Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Vũ Ngọc Giao, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong đồng chí Lê Hùng Sơn trong thời gian tới tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa trên cương vị công tác mới; Yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tiếp tục giúp đỡ, đoàn kết cùng đồng chí Lê Hùng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của tỉnh Quảng Ninh phát triển.