Logo

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2022

  •   06/10/2022 05:20:00 AM
  •   Đã xem: 392
  •   Phản hồi: 0

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017 - 2022 của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT)