Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Tuyên dương các điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động ngành Công Thương giai đoạn 2015-2020

Ngày 09/9/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên dương các điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động ngành Công Thương giai đoạn 2015-2020; tuyên dương 30 tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động  ngành Công Thương giai đoạn 2015-2020
       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN.

       Hội nghị có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020; rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 đạt kết quả cao hơn; là dịp để gặp gỡ, giao lưu những điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và công tác khen thưởng tại đơn vị, cơ sở…
       Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do CĐ CTVN phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn ngành. Trong 5 năm, toàn ngành có 780 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng “Bằng lao động sáng tạo; 7 công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng LĐLĐVN lần thứ II, 35 công nhân lao động được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 3 công nhân lao động trực tiếp được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba… Đây là những con số khẳng định sự thành công của phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” thực sự trở thành điểm sáng của các đơn vị trong ngành Công Thương Việt Nam; qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành Công Thương và của Công đoàn Công Thương Việt Nam giai đoạn 2015-2020.
          Trong những năm qua, Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Công thương phát động; Đã có nhiều viên chức lao động nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự ổn đinh, phát triển của nhà trường, trở thành những gương điển hình tiên tiến trong đơn vị.
        Tại Hội nghị, Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh vinh dự có đồng chí Lê Hồ Hiếu - Chủ tịch Công đoàn Trường, đồng chí Cao Hải An - Trưởng Ban nữ công Công đoàn trường được tuyên dương là điển hình tiến tiến công nhân viên chức lao động ngành Công Thương giai đoạn 2015-2020.