Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Mạng máy tính

Thứ sáu - 08/01/2021 01:50
1. Tên chương trình đào tạo
1.1. Tên tiếng Việt:
Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
Chuyên ngành đào tạo: Mạng máy tính
1.2. Tên tiếng Anh:
Ngành đào tạo: Information Technology
Chuyên ngành đào tạo: Computer Network
2. Trình độ đào tạo: Đại hoc
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Yêu cầu về kiến thức
- Vận dụng kiến thức về nguyên lý Chủ nghĩa Mác -Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức xã hội nhân văn, toán, khoa học tự nhiên để giải quyết hiệu quả các vấn đề trong công tác và cuộc sống, tạo ra tư duy sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có sức khoẻ, có kiến thức giáo dục quốc phòng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình, kiến trúc máy tính, để học tập chuyên ngành, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;
- Vận dụng các khái niệm về hệ thống để đánh giá, giải quyết các vấn đề xuất hiện trong hệ thống thông tin;
- Phân tích và mô hình hóa quá trình và dữ liệu trong các tổ chức, khả năng xác định và cụ thể hóa các giải pháp kỹ thuật, khả năng quản trị dự án, khả năng tích hợp hệ thống;
- Vân dụng tốt các kiến thức về kỹ thuật thu thập, biến đổi, truyền, và lưu trữ dữ liệu và thông tin;
- Vận dụng các kiến thức về ứng dụng và phát triển phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu; vận dụng tốt công nghệ lập trình: dotNET, Web, Java, Mã nguồn mở;
- Có hiểu biết tốt về việc xây dựng các dự án phẩn mềm, kiểm chứng, phát triển, vận hành và bảo trì phần mềm;
- Có kiến thức căn bản về mạng máy tính;
- Phân tích đánh giá cho hệ thống mạng vừa và nhỏ;
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về bảo mật, an toàn mạng và quản trị được một hệ thống mạng.
5. Yêu cầu về kỹ năng
5.1. Kỹ năng cứng:
- Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình hiện đại và thông dụng để xây dựng và phát các phần mềm ứng dụng;
- Áp dụng thành thạo các qui trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp và hiệu quả  để tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các công ty tin học cũng như trong các cơ quan, doanh nghiệp;
- Thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ (có dây hoặc không dây) vừa và nhỏ cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp cận được các công nghệ mạng mới và thành thạo trong vấn đề bảo mật hệ thống mạng;
- Xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin trực tuyến trên web;
- Hoạch định và điều hành đề án xây dựng hệ thống thông tin;
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, chương trình bảo trì hệ thống máy tính; biết lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng hệ thống máy tính;
- Sử dụng thành thạo công cụ phát triển game, ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng cho di động;
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, lập trình hệ thống;
- Các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả và dễ dùng;
- Khảo sát, phân tích, thiết kế cho hệ thống mạng vừa và nhỏ.
5.2. Kỹ năng mềm:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
- Tự tin giao trong giao tiếp, hợp tác làm việc với cộng đồng;
- Có kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo;
- Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
 6. Yêu cầu về thái độ
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, có đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
- Có ý thức tự học;  luôn học tập và bổ sung kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
7. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi  tốt nghiệp chương trình giáo dục, người học có thể làm  việc tại:
- Chuyên viên tư vấn trong các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp;
- Quản trị và thiết kế CSDL và các hệ thống thông tin quản lý của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, đường sắt, xây dựng….). Đặc biệt đối với các hệ thống ngân hàng, tài chính, thương mại.;
- Phân tích viên hệ thống, dữ liệu phục vụ điều hành và ra quyết định quản lý;
- Lập trình viên trong các công ty sản xuất, gia công, phát triển phần mềm, phim hoạt hình, thiết kế Website;
- Giảng dạy  và làm việc tại các cơ sở giáo dục, sau khi bổ sung thêm các quy định của giáo dục.
8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới;
- Tiếp tục học ở trình độ cao học và các bậc học cao hơn.
9. Các chương trình, tài liệu chuẩn tham khảo
[1]. AUN Self Assessment Report, Program Level, Faculty of Information Technology, University of Science, 2009
[2].  ASEAN University Network, http://www.aun-sec.org/
[3]. Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,
http://www.uit.edu.vn/uploadf/congkhaithongtin/ChuanDauRa.htm
[4].  Đại học Bách Khoa Hà Nội,
http://www.dut.edu.vn/congkhai/chuandaura/Chuan_dau_ra_nganh_CNTT.pdf

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn