Giới thiệu về Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng

Thứ hai - 16/06/2014 11:15

Điều 1. Chức năng
          Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng là đơn vị tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác thanh tra nội bộ, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, kiểm định chất lượng giáo dục đại học; đánh giá chất lượng đào tạo về mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội và mục tiêu đề ra của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
Điều 2. Nhiệm vụ  
        1. Công tác kiểm định chất lượng
        a) Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường.
        b) Tổ chức thực hiện tự đánh giá tổng thể chất lượng giáo dục Trường theo hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
        c) Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động theo kế hoạch hành động đã ban hành sau tự đánh giá.Tổ chức dự giờ, hội giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy của các khoa, các bộ môn.
        d) Tổ chức các khóa tập huấn cho công chức, viên chức về hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng; xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong nhà trường.
        đ) Tổ chức nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
        e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá ngoài chất lượng giáo dục của Trường khi đủ điều kiện.
        f) Tổ chức thực hiện đánh giá lại sau khi đã đánh giá ngoài (nếu cần).
 
2. Công tác thanh tra nội bộ
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra nội bộ;
b) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước trong trường  đại học, thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ của nhà trường;
c) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường.
d) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong trong trường theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
e) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thanh tra các vụ việc tiêu cực và thực hiện chế độ báo cáo với các cấp về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
3. Thực hiện công tác khác
a) Xây dựng, quản lý, lưu trữ bảo quản hệ thống văn bản, tài liệu, hồ sơ chuyên môn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng.
b)Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.
c) Tổ chức thực hiện công tác giáo dục bồi dưỡng trong đơn vị về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng phong trào thi đua, tổ chức lao động khoa học, đảm bảo thực hiện kỷ luật lao động chặt chẽ, quản lý tốt tài sản được trang bị cho phòng.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây