Thông báo tổ chức lớp học theo phương án riêng Đợt 1 năm học 2015-2016 (Thông báo Số:160 /TB-ĐHCNQN)

Thông báo tổ chức lớp học theo phương án riêng Đợt 1 năm học 2015-2016 (Thông báo Số:160 /TB-ĐHCNQN)

 •   07/08/2015 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 1200
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, để tạo điều kiện cho những sinh viên còn nợ các học phần của các kỳ học trước được trả nợ điểm, phòng Đào tạo gửi thông báo đến các đơn vị và sinh viên các lớp cao đẳng, đại học đào tạo theo niên chế và tín chỉ về tổ chức lớp học theo phương án riêng cụ thể như sau:

File đính kèm:
Tải xuống file này (mau-don) Mẫu đơn tải về tại đây 37.00 KB
Thông báo về việc mua bảo hiểm năm học 2015 - 2016 đối với Học sinh - Sinh viên

Thông báo về việc mua bảo hiểm năm học 2015 - 2016 đối với Học sinh - Sinh viên

 •   27/07/2015 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 873
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Lịch thu học phí học kỳ I năm học 2015-2016 của các lớp hệ chính quy dài hạn

Lịch thu học phí học kỳ I năm học 2015-2016 của các lớp hệ chính quy dài hạn

 •   27/07/2015 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 1061
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2015-2016 của Trung cấp K55

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2015-2016 của Trung cấp K55

 •   27/07/2015 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 704
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (thoi-khoa-bieu-trung-cap-k55) Xem tại đây 94.50 KB
QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý sinh viên nộp chậm học phí học kỳ II năm học 2014- 2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý sinh viên nộp chậm học phí học kỳ II năm học 2014- 2015

 •   23/07/2015 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 554
 •   Phản hồi: 0

Đình chỉ thi lần 2 các học phần học kỳ II năm học 2014- 2015 đối với 136 sinh viên ĐH K5, K6, K7, CĐ K23, K24 ( Có danh sách kèm theo ). Thời gian: Kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2015, lịch thi do Phòng Đào tạo lập.

File đính kèm:
Bố trí phòng sinh hoạt lớp năm học 2015 - 2016

Bố trí phòng sinh hoạt lớp năm học 2015 - 2016

 •   19/07/2015 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 545
 •   Phản hồi: 0

Các lớp thuộc cả 2 cơ sở đào tạo

File đính kèm:
Lịch thi học kỳ hè, năm học 2014-2015 Các lớp Cao đẳng K22, K23, Đại học K4, K5, K6

Lịch thi học kỳ hè, năm học 2014-2015 Các lớp Cao đẳng K22, K23, Đại học K4, K5, K6

 •   08/07/2015 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (he_k6) Đại học K6 32.00 KB
Tải xuống file này (he_k5) Đại học K5 26.00 KB
Tải xuống file này (he_k4) Đại học K4 61.50 KB
Tải xuống file này (he_k23) Cao đẳng K23 26.50 KB
Tải xuống file này (he_k22) Cao đẳng K22 57.00 KB
Quyết định học lại đợt 2 năm học 2014-2015

Quyết định học lại đợt 2 năm học 2014-2015

 •   12/06/2015 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 1093
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (thoi-khoa-bieu-hoc-lai-dot-2-ky-2-nam-hoc-2014-2015) Thời khóa biểu 31.50 KB
Tải xuống file này (danh-sach-hoc-lai-dot-2-nam-hoc-2014-2015-moi) Danh sách 341.00 KB
Tải xuống file này (quyet-dinh-hoc-lai-tin-chi-dot-2-nam-hoc-2014-2015) Quyết định 35.50 KB
Danh sách chuyển ngành học cho học sinh, sinh viên đợt 2 năm học 2014-2015

Danh sách chuyển ngành học cho học sinh, sinh viên đợt 2 năm học 2014-2015

 •   12/06/2015 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 750
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (chuyen-nganh-dot-2-nam-hoc-2014-2015_1) Xem tại đây 32.50 KB
THÔNG BÁO Về việc trả hồ sơ gốc cho học sinh sinh viên K54, K22, K4 tốt nghiệp

THÔNG BÁO Về việc trả hồ sơ gốc cho học sinh sinh viên K54, K22, K4 tốt nghiệp

 •   02/06/2015 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 476
 •   Phản hồi: 0

Thông báo

File đính kèm:
Thông báo danh sách sinh viên khóa 4, khóa 22 chưa đối chiếu bằng tốt nghiệp PTTH

Thông báo danh sách sinh viên khóa 4, khóa 22 chưa đối chiếu bằng tốt nghiệp PTTH

 •   02/06/2015 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0

Tất cả sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau về phòng Công tác HSSV đối chiếu bằng PTTH trước khi nhận bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

File đính kèm:
QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý sinh viên nộp chậm học phí học kỳ II năm học 2014- 2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý sinh viên nộp chậm học phí học kỳ II năm học 2014- 2015

 •   20/05/2015 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0

Đình chỉ thi lần 1 các học phần học kỳ II năm học 2014- 2015 đối với 110 sinh viên ĐH K7, CĐ K24 ( Có danh sách kèm theo ). Thời gian: Kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2015, lịch thi do Phòng Đào tạo lập.

File đính kèm:
Về việc xử lý sinh viên nộp chậm học phí học kỳ II năm học 2014- 2015

Về việc xử lý sinh viên nộp chậm học phí học kỳ II năm học 2014- 2015

 •   06/05/2015 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0

Đình chỉ thi lần 1 các học phần học kỳ II năm học 2014- 2015 đối với 85 sinh viên ( Có danh sách kèm theo ). Thời gian: Kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2015, lịch thi do Phòng Đào tạo lập.

File đính kèm:
Lịch thi học kỳ II năm học 2014-2015-Các khóa Cao đẳng K22, K23, K24, Đại học K4, K5,K6,K7

Lịch thi học kỳ II năm học 2014-2015-Các khóa Cao đẳng K22, K23, K24, Đại học K4, K5,K6,K7

 •   04/05/2015 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 927
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (k22_dothoc3) k22_dothoc3.xls 57.50 KB
Tải xuống file này (ii20142015k23) II20142015k23.xls 28.50 KB
Tải xuống file này (ii20142015k24) II20142015k24.xls 39.00 KB
Tải xuống file này (k4_dot3) k4_dot3.xls 41.00 KB
Tải xuống file này (k5_dot1) k5_dot1.xls 43.50 KB
Tải xuống file này (k5_dot3) k5_dot3.xls 27.50 KB
Tải xuống file này (k6_dot1) k6_dot1.xls 37.00 KB
Tải xuống file này (k6_dot3) k6_dot3.xls 20.50 KB
Tải xuống file này (k7) k7.xls 31.00 KB
Thông báo lịch khám sức khỏa định kỳ HSSV năm 2015

Thông báo lịch khám sức khỏa định kỳ HSSV năm 2015

 •   27/04/2015 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 617
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Cảnh báo lần 2 đối với 151 sinh viên do nợ học phí

Cảnh báo lần 2 đối với 151 sinh viên do nợ học phí

 •   25/04/2015 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa đào tạo, - Các lớp sinh viên trong toàn Trường. Thực hiện Quy định số: 02/QĐ - ĐHCNQN ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng “ Về việc xử lý học sinh sinh viên nộp chậm học phí ”. Căn cứ công nợ phòng Tài chính kế toán lập chốt thời điểm ngày 24/04/2015. Cảnh báo lần 2 đối với 151 sinh viên các lớp K7 bậc đại học và K24 bậc cao đẳng ( có danh sách kèm theo ). Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2014- 2015. Nếu đến hết ngày 15/05/2015 sinh viên có tên không nộp đủ học phí, Nhà trường xử lý theo Quy định. Nếu có vướng mắc liên hệ với phòng Tài chính - Kế toán, phòng Công tác HSSV để giải quyết.

File đính kèm:
Lịch phát học bổng khuyến khích học kỳ II năm học 2013 - 2014

Lịch phát học bổng khuyến khích học kỳ II năm học 2013 - 2014

 •   17/04/2015 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 1399
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:

Các tin khác

KHOA ĐÀO TẠO
Chương trình Tự hào hàng Việt do Bộ Công thương phát động
 
Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây