Thời khóa biểu niên chế kỳ I năm học 2016-2017 (K55)

Thời khóa biểu niên chế kỳ I năm học 2016-2017 (K55)

 •   11/06/2016 09:48:22 PM
 •   Đã xem: 1576
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Thành lập các lớp học phần theo hình thức học riêng (Đợt học 4)

Thành lập các lớp học phần theo hình thức học riêng (Đợt học 4)

 •   11/06/2016 09:25:55 PM
 •   Đã xem: 1577
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Thông báo tổ chức lớp học theo phương án riêng Đợt 4 năm học 2015-2016 (Thông báo Số:145 /TB-ĐHCNQN)

Thông báo tổ chức lớp học theo phương án riêng Đợt 4 năm học 2015-2016 (Thông báo Số:145 /TB-ĐHCNQN)

 •   07/04/2016 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 1397
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, để tạo điều kiện cho những sinh viên còn nợ học phần của những kỳ học trước được trả nợ điểm, phòng Đào tạo gửi thông báo đến các đơn vị và học sinh, sinh viên các lớp cao đẳng, đại học đào tạo theo niên chế và tín chỉ về tổ chức lớp học theo phương án riêng

File đính kèm:
Quyết định về việc buộc sinh viên thôi học kỳ I năm học 2015 - 2016

Quyết định về việc buộc sinh viên thôi học kỳ I năm học 2015 - 2016

 •   04/04/2016 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 1699
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (danh-sach-sinh-vien-bi-buoc-thoi-hoc) Danh sách đính kèm quyết định 176.00 KB
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 - Các khoá K22, k23, k24, k25, k5, K6, k7, k8 đợt học 1, 2, 3

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 - Các khoá K22, k23, k24, k25, k5, K6, k7, k8 đợt học 1, 2, 3

 •   04/04/2016 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 1256
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (lich) Tải về xem tại đây 150.02 KB
Cảnh báo lần 1 đối với 728 sinh viên các lớp CĐ K23, K24; ĐH K5, K6, K7; LTĐH K7, LTĐH K8; học sinh TC K55 ( có danh sách kèm theo ).

Cảnh báo lần 1 đối với 728 sinh viên các lớp CĐ K23, K24; ĐH K5, K6, K7; LTĐH K7, LTĐH K8; học sinh TC K55 ( có danh sách kèm theo ).

 •   30/03/2016 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 1014
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2015- 2016.

File đính kèm:
Tải xuống file này (cb-l1-25.3.15mail_2) Danh sách 375.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-l1-no-hp-ky-ii-15-16.mail) Công văn 24.50 KB
Quyết định về việc xử lý kỷ luật sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015- 2016

Quyết định về việc xử lý kỷ luật sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2015- 2016

 •   15/03/2016 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 860
 •   Phản hồi: 0

Đình chỉ học tập 02 học kỳ đối với 88 sinh viên (SV)( Có danh sách kèm theo).

Thời gian: Kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2016.

File đính kèm:
Tải xuống file này (qddinhchino-ky1-15.16mail) Danh sách kèm theo 78.50 KB
Tải xuống file này (qd-dc-2-hk-no-hp-ky-1-15.16mail) Quyết định 33.00 KB
Thông báo về việc phát tiền miễn miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo về việc phát tiền miễn miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016

 •   14/03/2016 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 1217
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (qd-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-dh-k5-k6-k7-k8-ltdh-k8-cdk24-k25-tck55) Danh sách chi tiết 3.27 MB
QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi lần 2 sinh viên không nộp học phí học kỳ I năm học 2015- 2016 theo quy định

QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi lần 2 sinh viên không nộp học phí học kỳ I năm học 2015- 2016 theo quy định

 •   07/01/2016 08:05:00 PM
 •   Đã xem: 1266
 •   Phản hồi: 0

Đình chỉ thi lần 2 các học phần học kỳ I năm học 2015- 2016 đối với 100 sinh viên ĐH K5, K6, K7, LTĐH K7; CĐ K23, K24 ( Có danh sách kèm theo ). Thời gian: Kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2016, lịch thi do Phòng Đào tạo lập.

File đính kèm:
Tải xuống file này (dc-thi-l2-mail) Danh sách 1.69 MB
Tải xuống file này (qd-dinh-chii-l2mail) Quyết định 24.00 KB
Thông báo V/v nhận thẻ BHYT HS năm 2016

Thông báo V/v nhận thẻ BHYT HS năm 2016

 •   05/01/2016 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 1714
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
KẾ HOẠCH SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015- 2016

KẾ HOẠCH SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015- 2016

 •   29/12/2015 07:20:00 PM
 •   Đã xem: 1238
 •   Phản hồi: 0

Tại 2 cơ sở đào tạo

File đính kèm:
Tải xuống file này (h-p-l-p-m-i-12-2015) Kế hoạch 205.00 KB
Quyết định thành lập các lớp học lại theo hình thức học riêng học kỳ II năm học 2015-2016 ( Quyết định số 355/QĐ - ĐHCNQN)

Quyết định thành lập các lớp học lại theo hình thức học riêng học kỳ II năm học 2015-2016 ( Quyết định số 355/QĐ - ĐHCNQN)

 •   23/12/2015 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 1704
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh; Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh; Xét đơn đăng ký tự nguyện theo học, lớp học phần theo hình thức học riêng; Theo đề nghị của trưởng Phòng Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH:

File đính kèm:
Tải xuống file này (danh-sach-hoc-lai-dot-3-ky-2-nam-hoc-2015-2016) Phụ lục tải về tại đây 158.00 KB
THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn cho HSSV chính quy thuộc đối tượng miễn, giảm học phí

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn cho HSSV chính quy thuộc đối tượng miễn, giảm học phí

 •   09/12/2015 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 1316
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa, TTĐT nghề. - Các lớp ĐH K5, K6; K7, K8; CĐ K24, K25; TC K55; các lớp TC nghề.

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-bao-nop-giay-chinh-sach-theo-nd-86) Thông báo 59.00 KB
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo năm 2014 và năm 2015

QUYẾT ĐỊNH V/v cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo năm 2014 và năm 2015

 •   06/12/2015 07:40:00 PM
 •   Đã xem: 1300
 •   Phản hồi: 0

Quyết định Số: 327 /QĐ- ĐHCNQN & Quyết định Số: 328 /QĐ- ĐHCNQN

File đính kèm:
Tải xuống file này (qd-chi-htcpht-2014-2015) Danh sách 44.50 KB
Tải xuống file này (qd-ho-tro-cpht2014-2015) Quyết định 47.00 KB
THÔNG BÁO Về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học

THÔNG BÁO Về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học

 •   23/11/2015 08:03:00 PM
 •   Đã xem: 1442
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa: M&CT, Điện, Kinh tế, Trắc địa- Địa chất, Cơ khí - Động lực, Khoa học cơ bản, Công nghệ thông tin. - Cố vấn học tập các lớp: Đại học K8, Liên thông cao đẳng lên đại học K8, Cao đẳng K25.

File đính kèm:
Tải xuống file này (danh-sach-sv-thieu-giay-to-trong-hs-nhap-hoc_2) Danh sách kèm theo 116.00 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bo-sung-giay-to-nhap-hoc_1) Thông báo 69.50 KB
Thông báo tổ chức lớp học theo phương án riêng Đợt 2 năm học 2015-2016 (Thông báo Số: 501 /TB-ĐHCNQN)

Thông báo tổ chức lớp học theo phương án riêng Đợt 2 năm học 2015-2016 (Thông báo Số: 501 /TB-ĐHCNQN)

 •   11/11/2015 02:27:00 AM
 •   Đã xem: 1523
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, để tạo điều kiện cho những sinh viên còn nợ học phần của những kỳ học trước được trả nợ điểm, phòng Đào tạo gửi thông báo đến các đơn vị và sinh viên các lớp cao đẳng, đại học đào tạo theo niên chế và tín chỉ về tổ chức lớp học theo phương án riêng cụ thể như sau:

File đính kèm:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
hacklink panel indoxploit shell wso shell evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış hacklink al paykasa hacklink hacklink satış hacklink evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye depolama Google film izle porno porno izle porno seyret seks hikayeleri Google Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Nakliye Firmaları Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat

Paykasa Hizmetleri

Firmamız sizden hiçbir şekilde kimlik belgesi istemeden tek kullanımlık olan ve Euro bazında işlem gören ön ödemeli sanal kart Paykasahizmeti vermektedir. Bize internet adresimiz olan Paykasaal.org üzerinden anında ulaşabilir merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden Paykasa al hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz güncel Paykasa fiyatları her beş dakikada bir Euro bazında güncellenmektedir. Ayrıca kolay seçenekler sunan firmamızda ucuz Paykasahizmeti verilmektedir.

Paykasayı Nasıl Alırım?

Paykasa satın almak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bize Whatsapp üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Paykasa’nın amacı internet üzerinden alışveriş yapmanızı kolaylaştırmaktır. İstediğiniz zaman almış olduğunuz sanal kartları bozdurabileceğinizi unutmayınız. Şahsınıza ait olan bu kartlar size özel olarak üretildiği için, kesinlikle kaybolma, çalınma gibi sorunlar yaşamanızı engellemektedir. Firmamız havale masrafı gibi ek ücretler almamaktadır.

Tek kullanımlık sanal kartlarınız için kart bilgilerini saklamanıza gerek yoktur. Her türlü alışverişinizde kullanacağınız bu sanal kartları güven içerisinde kullanabilirsiniz. Güvenmediğiniz sitelerde kullanabileceğiniz en iyi ödeme yöntemlerinden biri Paykasa sanal kartlardır.