Danh sinh viên tốt nghiệp Đại học K2

Thứ bảy - 29/06/2013 16:16

Danh sinh viên tốt nghiệp Đại học K2

Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đã được nhà trường công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 211/QĐ-ĐT ban hành ngày 25/06/2013. Căn cứ kế hoạch số 88 /KH - ĐT ban hành ngày 08/04/2013 thì việc tổ chức Bế giảng, cấp phát Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp sẽ được thực hiện từ ngày 05/08 đến ngày 09/08/2013.
Chú ý: - Trước khi nhận Bằng và Bảng điểm các sinh viên Đại học K2 phải thanh toán công nợ với Nhà trường (nếu có);
            -  Khi đến nhận bằng phải xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân
                (không cho người khác nhận thay kể cả người thân trong gia đình)
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tốt nghiệp Lớp
1 Vũ Văn Ba 27/09/1990 Nam Trung bình khá KTM2A
2 Thìn Văn Báo 20/04/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
3 Nguyễn Lương Bằng 28/08/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
4 Lương Hùng Biên 29/03/1990 Nam Trung bình KTM2A
5 Lê Văn Cảnh 02/03/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
6 Thìn Văn Cảnh 23/07/1991 Nam Trung bình KTM2A
7 Đỗ Mạnh Cường 10/09/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
8 Vũ Khương Duy 27/02/1991 Nam Trung bình KTM2A
9 Phạm Quý Duy 08/06/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
10 Trương Thế Dương 25/06/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
11 Hoàng Văn Dương 08/04/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
12 Nguyễn Công Định 28/04/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
13 Nguyễn Quý Hà 26/02/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
14 Tô Văn Hạnh 25/06/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
15 Nguyễn Đức Hiếu 12/10/1990 Nam Trung bình khá KTM2A
16 Hoàng Văn Hiệp 22/02/1990 Nam Trung bình khá KTM2A
17 Nguyễn Đức Học 04/10/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
18 Trần Văn Hơi 14/06/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
19 Nguyễn Văn Huynh 19/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
20 Nguyễn Chương Hùng 15/08/1990 Nam Trung bình khá KTM2A
21 Lê Sỹ Khai 10/09/1991 Nam Khá KTM2A
22 Đặng Phương Nam 02/08/1991 Nam Trung bình KTM2A
23 Lê Văn Nghĩa 23/03/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
24 Nguyễn Văn Nhàn 30/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
25 Hà Văn Phan 16/06/1990 Nam Trung bình khá KTM2A
26 Hà Hải Quân 13/01/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
27 Nguyễn Văn Sách 22/06/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
28 Nguyễn Trọng Sóng 06/05/1991 Nam Khá KTM2A
29 Lỷ A Tài 27/02/1990 Nam Trung bình khá KTM2A
30 Bùi Văn Thành 08/01/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
31 Lê Văn Thành 26/08/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
32 Nông Văn Thành 11/08/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
33 Vũ Văn Thượng 13/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
34 Nguyễn Văn Tiến 18/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
35 Hoàng Văn Triệu 06/12/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
36 Lê Quang Trung 12/01/1991 Nam Khá KTM2A
37 Phạm Thanh Tuyền 30/09/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
38 Nguyễn Đăng Tú 19/09/1991 Nam Trung bình KTM2A
39 Phạm Tiến Vinh 04/12/1991 Nam Khá KTM2A
40 Bùi Tuấn Vũ 09/07/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
41 Nguyễn Văn Vương 19/08/1991 Nam Trung bình khá KTM2A
42 Nguyễn Tuấn Anh 16/10/1990 Nam Trung bình KTM2A
43 Phạm Thế Kỷ 27/12/1991 Nam Khá KTM2A
44 Nguyễn Văn Thắng 21/09/1991 Nam Trung bình KTM2A
45 Lê Văn Tuấn 19/11/1990 Nam Trung bình khá KTM2A
46 Đỗ Quang Thành 13/07/1991 Nam Khá KTM2A
47 Dương Triệu Bảo Anh 14/08/1990 Nam Khá KTM2A
48 Ngô Xuân Đề 10/03/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
49 Mạc Văn Đỉnh 17/03/1990 Nam Trung bình khá KTM2B
50 Trần Tuấn Anh 28/03/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
51 Bùi Thế Anh 25/12/1989 Nam Trung bình khá KTM2B
52 Trần Đức Bình 22/05/1990 Nam Trung bình khá KTM2B
53 Phạm Xuân Bắc 04/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
54 Trần Đình Công 30/01/1990 Nam Trung bình KTM2B
55 Hồ Ngọc Cương 06/06/1988 Nam Trung bình khá KTM2B
56 Phạm Văn Cường 22/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
57 Mai Đăng Chính 16/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
58 Nguyễn Văn Dương 21/08/1990 Nam Trung bình khá KTM2B
59 Nguyễn Trung Dũng 26/03/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
60 Nguyễn Quốc Dũng 13/09/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
61 Bùi Ngọc Duy 02/08/1991 Nam Khá KTM2B
62 Phan Đình Hiển 30/01/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
63 Tăng Văn Huy 17/10/1990 Nam Khá KTM2B
64 Nguyễn Văn Lộc 26/04/1991 Nam Khá KTM2B
65 Nguyễn Thành Luân 10/06/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
66 Đinh Hoài Nam 23/01/1991 Nam Trung bình KTM2B
67 Lã Văn Nghĩa 07/03/1990 Nam Khá KTM2B
68 Đinh Đại Nhân 07/01/1990 Nam Trung bình khá KTM2B
69 Nguyễn Minh Phương 21/05/1990 Nam Khá KTM2B
70 Phạm Duy Quang 17/10/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
71 Phạm Trọng Quyền 07/04/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
72 Bùi Minh Tân 05/12/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
73 Trương Văn Thực 20/07/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
74 Nguyễn Văn Trường 16/02/1992 Nam Trung bình khá KTM2B
75 Nguyễn Đức Trung 12/09/1990 Nam Trung bình khá KTM2B
76 Nguyễn Thế Tuân 14/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
77 Nguyễn Đình Tuấn 29/08/1991 Nam Khá KTM2B
78 Nguyễn Văn Xuân 19/05/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
79 Nguyễn Đình Tú 02/05/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
80 Trương Xuân Hệ 22/04/1990 Nam Trung bình khá KTM2B
81 Nguyễn Ngọc Tân 14/08/1991 Nam Trung bình khá KTM2B
82 Trần Hải Đăng 07/12/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
83 Nguyễn Văn Đông 18/08/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
84 Đặng Văn Đại 15/10/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
85 Vũ Văn Đức 24/12/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
86 Trần Văn Đô 01/04/1988 Nam Trung bình khá KTM2C
87 Lê Tuấn Anh 03/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
88 Bùi Tuấn Anh 28/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
89 Phạm Thế Anh 16/07/1990 Nam Trung bình KTM2C
90 Phùng Tuấn Anh 26/08/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
91 Phan Văn Cương 18/10/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
92 Vi Thành Chính 22/05/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
93 Phạm Hải Khánh Dư 02/09/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
94 Nguyễn Đức Dương 10/12/1990 Nam Trung bình KTM2C
95 Nguyễn Văn Dũng 29/05/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
96 Đỗ An Giang 02/06/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
97 Lê Huy Hương 10/08/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
98 Nguyễn Văn Hùng 07/05/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
99 Phạm Huy Hiệp 27/10/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
100 Lê Xuân Hoàng 09/10/1991 Nam Khá KTM2C
101 Nguyễn Quang Huy 18/05/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
102 Hà Đức Duy Khánh 21/08/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
103 Nguyễn Văn Linh 21/01/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
104 Nguyễn Văn Long 28/08/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
105 Trần Đình Luân 15/04/1989 Nam Trung bình khá KTM2C
106 Nguyễn Văn Lực 18/08/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
107 Vũ Thành Nam 21/02/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
108 Nguyễn Văn Nhàn 06/03/1990 Nam Trung bình KTM2C
109 Lê Văn Phong 22/07/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
110 Đỗ Hồng Quân 19/09/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
111 Phan Như Quý 30/05/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
112 Dương Văn Quyền 22/09/1991 Nam Trung bình KTM2C
113 Nguyễn Hồng Sáng 15/10/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
114 Vũ Đình Sáng 20/01/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
115 Phạm Văn Sơn 07/02/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
116 Nguyễn Công Thành 12/05/1991 Nam Khá KTM2C
117 Trần Quang Thắng 13/12/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
118 Phạm Ngọc Thưởng 03/10/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
119 Lê Hữu Tiến 06/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
120 Lê Khánh Toàn 28/10/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
121 Nguyễn Văn Trường 20/08/1990 Nam Trung bình khá KTM2C
122 Vũ Thành Trung 01/09/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
123 Phạm Quốc Vương 23/03/1991 Nam Trung bình khá KTM2C
124 Hồ Văn Chiến 10/10/1990 Nam Trung bình khá KTM2D
125 Vũ Xuân Cường 21/09/1990 Nam Khá KTM2D
126 Nguyễn Văn Đông 23/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
127 Trần Văn Đức 10/05/1990 Nam Khá KTM2D
128 Phạm Văn Đức 12/07/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
129 Khương Đức Dũng 01/01/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
130 Trần Quốc Hạnh 15/05/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
131 Đào Ngọc Hồng 15/05/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
132 Nguyễn Duy Hưng 01/11/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
133 Trịnh Thanh Long 28/03/1988 Nam Trung bình khá KTM2D
134 Nông Văn Sang 01/07/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
135 Phạm Xuân Thắng 13/03/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
136 Nguyễn Văn Thắng 13/10/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
137 Phạm Huy Thành 10/12/1991 Nam Khá KTM2D
138 Nguyễn Văn Thành 08/09/1991 Nam Trung bình khá KTM2D
139 Nguyễn Văn Trình 12/07/1990 Nam Trung bình khá KTM2D
140 Nguyễn Duy Tuân 21/11/1991 Nam Khá KTM2D
141 Hồ Ngọc Tuyến 23/03/1991 Nam Khá KTM2D
142 Nguyễn Minh Ân 19/07/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
143 Châu Thành Đông 20/02/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2A
144 Diệp Hữu Đạt 11/07/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
145 Vi Văn Đạt 11/07/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2A
146 Nguyễn Văn Đức 12/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
147 Dương Minh Đức 29/10/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
148 Trần Văn An 15/04/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
149 Lê Thế Anh 10/02/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
150 Đinh Văn Công 24/09/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2A
151 Nguyễn Văn Chính 20/03/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
152 Nguyễn Ngọc Chính 21/11/1991 Nam Khá KTĐ2A
153 Nguyễn Thái Dương 25/01/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2A
154 Vũ Quang Dũng 01/11/1991 Nam Trung bình KTĐ2A
155 Đồng Quảng Duy 02/11/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
156 Phí Thị Hà 19/04/1991 Nữ Trung bình khá KTĐ2A
157 Lê Xuân Hồng 02/05/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2A
158 Lê Văn Hậu 25/08/1991 Nam Khá KTĐ2A
159 Chu Thị Hoà 10/06/1989 Nữ Khá KTĐ2A
160 Hoàng Đức Huy 27/02/1991 Nam Trung bình KTĐ2A
161 Võ Công Kiều 23/03/1991 Nam Khá KTĐ2A
162 Phạm Thế Lanh 19/05/1989 Nam Trung bình khá KTĐ2A
163 Vũ Duy Long 16/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
164 Nguyễn Minh Luân 05/07/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
165 Phạm Văn Nam 15/11/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
166 Nguyễn Hữu Quận 23/10/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
167 Giáp Văn Sơn 20/01/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
168 Hà Thị Thành 15/03/1989 Nữ Trung bình khá KTĐ2A
169 Mai Văn Thọ 06/02/1991 Nam Khá KTĐ2A
170 Đào Thị Thanh 01/03/1991 Nữ Khá KTĐ2A
171 Nhữ Văn Thụ 12/06/1991 Nam Khá KTĐ2A
172 Nguyễn Văn Thế 24/12/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
173 Lê Thanh Tùng 17/11/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
174 Hồ Xuân Tiến 18/01/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
175 Nghiêm Quang Tiến 15/12/1991 Nam Khá KTĐ2A
176 Đàm Huy Tiến 18/04/1990 Nam Trung bình KTĐ2A
177 Đinh Xuân Tiệp 22/08/1991 Nam Trung bình KTĐ2A
178 Vũ Văn Tỉnh 06/10/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
179 Ngô Văn Trường 26/11/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
180 Lại Hoàng Trung 21/10/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
181 Vũ Thành Trung 14/05/1987 Nam Trung bình khá KTĐ2A
182 Nguyễn Xuân Việt 05/09/1991 Nam Trung bình KTĐ2A
183 Ngô Trung Tuyền 08/11/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2A
184 Nguyễn Văn Anh 06/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
185 Trần Trung Công 05/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
186 Hoàng Mạnh Cường 19/08/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
187 Đoàn Văn Chiến 17/11/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2B
188 Nguyễn Quốc Chiến 12/05/1990 Nam Khá KTĐ2B
189 Nguyễn Văn Chiến 25/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
190 Lê Hoàng Giang 13/05/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
191 Hoàng Thanh Hùng 08/04/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
192 Vũ Nhật Hiến 05/12/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
193 Vũ Văn Hiếu 09/09/1990 Nam Trung bình KTĐ2B
194 Trần Văn Hưng 11/05/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
195 Nguyễn Tất Huấn 11/07/1990 Nam Trung bình KTĐ2B
196 Trần Duy Khánh 02/02/1991 Nam Trung bình KTĐ2B
197 Tạ Quang Khánh 10/04/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
198 Phạm Văn Kiếm 10/11/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2B
199 Lưu Xuân Lâm 23/11/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
200 Đào Việt Linh 15/07/1991 Nam Trung bình KTĐ2B
201 Cao Văn Long 10/12/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2B
202 Đặng Thành Luân 05/05/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2B
203 Bùi Vũ Nguyên 08/12/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
204 Lê Văn Phát 12/08/1991 Nam Trung bình KTĐ2B
205 Nguyễn Văn Quang 15/07/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
206 Trần Văn Quang 29/12/1983 Nam Khá KTĐ2B
207 Nguyễn Bá Quỳnh 18/10/1991 Nam Khá KTĐ2B
208 Nguyễn Thái Sơn 26/12/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
209 Trần Xuân Thành 02/11/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2B
210 Tạ Duy Thành 14/05/1991 Nam Trung bình KTĐ2B
211 Đặng Toàn Thắng 20/09/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2B
212 Vũ Thanh Tùng 10/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
213 Vũ Đình Tùng 17/10/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
214 Phạm Ngọc Toàn 04/05/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
215 Đoàn Trung Trình 09/07/1991 Nam Khá KTĐ2B
216 Lê Quang Trung 03/09/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2B
217 Đàm Quang Trung 15/10/1991 Nam Trung bình KTĐ2B
218 Nguyễn Văn Mười 02/07/1991 Nam Trung bình KTĐ2B
219 Trần Xuân Ngọc 15/10/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2B
220 Lý Văn Diện 04/03/1991 Nam Trung bình KTĐ2B
221 Nguyễn Thành Đô 26/09/1991 Nam Khá KTĐ2C
222 Phạm Thành Đoàn 19/02/1991 Nam Khá KTĐ2C
223 Lê Văn Định 28/04/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
224 Vũ Công An 23/08/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
225 Hồ Đức Anh 20/04/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
226 Nguyễn Văn Biên 23/03/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
227 Hoàng Đức Côn 16/06/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
228 Đặng Việt Cường 28/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
229 Nguyễn Văn Chiều 30/06/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
230 Nguyễn Minh Chung 26/04/1991 Nam Trung bình KTĐ2C
231 Trần Mạnh Dũng 08/02/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
232 Bùi Ngọc Dũng 22/01/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
233 Trần Văn Giang 26/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
234 Vũ Văn Hải 27/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
235 Trịnh Thanh Hải 09/11/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
236 Chu Sỹ Hiệp 15/11/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
237 Nguyễn Văn Hiếu 16/05/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
238 Đinh Văn Lương 28/07/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
239 Trần Văn Luân 25/02/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
240 Hoàng Văn Luận 18/06/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
241 Hoàng Minh 17/01/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
242 Nguyễn Hoài Nam 15/10/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
243 Mai Văn Ngọ 06/10/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2C
244 Nguyễn Thiên Phường 29/07/1991 Nam Khá KTĐ2C
245 Trần Văn Phong 02/10/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
246 Nguyễn Đình Phong 08/07/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2C
247 Nguyễn Văn Quân 18/06/1991 Nam Trung bình KTĐ2C
248 Đỗ Trọng Tân 21/03/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
249 Đàm Chí Hoàng Tân 10/01/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
250 Phạm Xuân Thư 01/02/1990 Nam Trung bình khá KTĐ2C
251 Lê Văn Thành 30/05/1986 Nam Khá KTĐ2C
252 Hoàng Văn Thắng 23/08/1991 Nam Khá KTĐ2C
253 Bùi Huy Tùng 29/06/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
254 Phạm Minh Tiến 09/02/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
255 Ngô Xuân Trân 30/09/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
256 Nguyễn Ngọc Trường 01/01/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
257 Phạm Việt Trung 18/04/1991 Nam Trung bình KTĐ2C
258 Hoàng Đức Vinh 07/12/1991 Nam Trung bình khá KTĐ2C
259 Bùi Văn Hà 22/08/1990 Nam Trung bình KTĐ2C
260 Nguyễn Văn Quý 29/03/1989 Nam Trung bình khá KTĐ2C
261 Ngô Văn Đại 05/11/1988 Nam Khá TĐH K2
262 Bùi Văn Được 11/05/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
263 Nguyễn Văn Điển 22/11/1990 Nam Khá TĐH K2
264 Trần Văn Đoàn 02/04/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
265 Nguyễn Quang Bách 04/11/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
266 Tô Xuân Ba 28/09/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
267 Đinh Đức Công 18/05/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
268 Nguyễn Văn Chiến 29/05/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
269 Đinh Văn Chung 19/10/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
270 Dương Hữu Chung 17/11/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
271 Hoàng Minh Chính 19/07/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
272 Nguyễn Mạnh Dũng 17/02/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
273 Nguyễn Xuân Duy 21/01/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
274 Lương Văn Hồng 27/06/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
275 Phạm Văn Hùng 21/12/1991 Nam Khá TĐH K2
276 Đỗ Trung Hiếu 18/02/1990 Nam Khá TĐH K2
277 Hà Minh Hoan 10/09/1991 Nam Khá TĐH K2
278 Đinh Quang Hòa 20/12/1988 Nam Trung bình khá TĐH K2
279 Phan Đình Khương 20/06/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
280 Bùi Đức Kiên 21/09/1991 Nam Khá TĐH K2
281 Vũ Văn Lê 07/01/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
282 Nguyễn Thị Thanh Lan 01/11/1991 Nữ Khá TĐH K2
283 Đồng Quang Lượng 10/03/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
284 Nguyễn Tiến Luận 08/08/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
285 Bùi Văn Miên 15/08/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
286 Nguyễn Văn Ngọ 10/05/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
287 Nguyễn Văn Nhuận 17/08/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
288 Bùi Minh Phúc 01/03/1989 Nam Trung bình khá TĐH K2
289 Bùi Minh Quốc 10/03/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
290 Nguyễn Xuân Sanh 18/02/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
291 Hà Thanh Tâm 03/02/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
292 Vũ Tiến Tài 19/05/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
293 Nguyễn Văn Tập 17/07/1991 Nam Khá TĐH K2
294 Nguyễn Văn Thành 10/12/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
295 Hoàng Việt Thắng 16/02/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
296 Trần Văn Thưởng 14/01/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
297 Ngô Tiến Tùng 21/12/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
298 Nguyễn Văn Tú 29/12/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
299 Nguyễn Mạnh Tuân 01/09/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
300 Nguyễn Văn Tuần 25/03/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
301 Trần Văn Tuấn 23/06/1989 Nam Trung bình khá TĐH K2
302 Nguyễn Văn Vang 26/06/1989 Nam Trung bình khá TĐH K2
303 Hoàng Văn Xuyên 10/01/1990 Nam Trung bình khá TĐH K2
304 Nguyễn Duy Quỳnh 14/11/1989 Nam Trung bình khá TĐH K2
305 Phạm Công Nguyên 10/06/1991 Nam Trung bình khá TĐH K2
306 Vũ Tiến Đạt 30/07/1991 Nam Khá TK K2
307 Ngô Quốc Chiến 20/05/1991 Nam Trung bình khá TK K2
308 Nguyễn Thế Chiến 19/02/1991 Nam Trung bình khá TK K2
309 Đỗ Thành Chung 13/05/1991 Nam Trung bình TK K2
310 Đặng Nghiệp Dư 06/07/1991 Nam Trung bình khá TK K2
311 Đỗ Đức Duy 10/10/1991 Nam Trung bình TK K2
312 Phạm Thu Hằng 09/12/1991 Nữ Khá TK K2
313 Nguyễn Thị Thu Hà 06/07/1991 Nữ Trung bình khá TK K2
314 Đào Thị Hải 23/08/1991 Nữ Trung bình khá TK K2
315 Nguyễn Thị Hậu 11/10/1991 Nữ Trung bình TK K2
316 Nguyễn Thị Hiện 20/02/1991 Nữ Khá TK K2
317 Đoàn Đức Hòa 05/08/1991 Nam Trung bình khá TK K2
318 Phùng Văn Huỳnh 19/01/1990 Nam Trung bình khá TK K2
319 Nguyễn Thị Huyền 24/06/1991 Nữ Trung bình khá TK K2
320 Bùi Duy Khánh 16/05/1991 Nam Trung bình khá TK K2
321 Phạm Tuấn Khánh 16/12/1991 Nam Trung bình khá TK K2
322 Phạm Minh Khang 28/08/1991 Nam Khá TK K2
323 Trần Anh Kiên 04/08/1991 Nam Trung bình khá TK K2
324 Vũ Thị Hải Linh 04/06/1991 Nữ Khá TK K2
325 Nguyễn Thị Ly 18/02/1991 Nữ Khá TK K2
326 Trần Thị Thu Mai 25/12/1990 Nữ Khá TK K2
327 Đinh Thị Linh 03/07/1991 Nữ Giỏi TK K2
328 Nguyễn Hải Ninh 23/12/1991 Nam Trung bình TK K2
329 Hà Văn Quảng 04/05/1991 Nam Trung bình TK K2
330 Nguyễn Văn Sơn 19/12/1991 Nam Trung bình khá TK K2
331 Đặng Văn Tân 14/04/1991 Nam Trung bình khá TK K2
332 Nguyễn Thị Tươi 16/06/1991 Nữ Khá TK K2
333 Nguyễn Ngọc Thành 14/09/1991 Nam Khá TK K2
334 Nguyễn Thị Hương Thảo 07/05/1991 Nữ Trung bình khá TK K2
335 Lại Quang Thọ 10/08/1991 Nam Trung bình khá TK K2
336 Trần Văn Tùng 16/03/1990 Nam Trung bình TK K2
337 Vũ Thanh Tùng 06/10/1991 Nam Trung bình khá TK K2
338 Phạm Đức Tú 18/11/1991 Nam Trung bình khá TK K2
339 Ngô Quang Trình 21/05/1989 Nam Khá TK K2
340 Hoàng Quỳnh Trang 27/04/1991 Nữ Khá TK K2
341 Nguyễn Thị Nha Trang 03/12/1991 Nữ Khá TK K2
342 Phạm Tuấn Vũ 01/09/1991 Nam Trung bình TK K2
343 Nguyễn Thị Minh Thùy 02/09/1991 Nữ Khá TK K2
344 Vũ Văn Hải 04/02/1991 Nam Trung bình TK K2
345 Nguyễn Thị Vân Anh 25/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
346 Đinh Đức Ba 29/06/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2A
347 Trần Thanh Bình 01/10/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2A
348 Vũ Hải Chi 13/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
349 Nguyễn Thị Chinh 03/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
350 Đoàn Thị Dung 24/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
351 Phạm Thị Phương Dung 08/06/1990 Nữ Khá Kế toán 2A
352 Vũ Thị Hà 31/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
353 Trương Thị Thu Hà 08/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
354 Chu Thị Hoàng Hà 28/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
355 Bùi Thị Hậu 11/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
356 Nguyễn Thu Hằng 18/12/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
357 Trần Thị Hè 10/01/1990 Nữ Khá Kế toán 2A
358 Chu Thị Ngọc Hiếu 06/11/1990 Nữ Khá Kế toán 2A
359 Hoàng Thị Xuân Hoa 29/04/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
360 Nguyễn Thị Hồng 15/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
361 Nguyễn Thị Hồng 26/07/1990 Nữ Giỏi Kế toán 2A
362 Hà Thu Huần 29/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
363 Lưu Thị Huệ 05/10/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
364 Nguyễn Huy Hùng 16/01/1989 Nam Trung bình khá Kế toán 2A
365 Bùi Thị Thanh Hương 24/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
366 Lê Thị Thu Hương 28/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
367 Phạm Thị Thanh Hương 28/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
368 Hoàng Thị Hường 08/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
369 Bùi Thu Hường 28/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
370 Nguyễn Văn Khánh 20/02/1991 Nam Giỏi Kế toán 2A
371 Bùi Thị Mùi 19/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
372 Lê Thị Mùi 02/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
373 Nguyễn Hoàng Nam 14/10/1990 Nam Khá Kế toán 2A
374 Nguyễn Thị Náng 10/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
375 Phạm Thị Thanh Nga 25/04/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
376 Đinh Thanh Nghị 06/12/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2A
377 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/02/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
378 Ngô Nguyên Ngọc 15/07/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2A
379 Vũ Thị Nhinh 21/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
380 Bùi Thị Nhung 17/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
381 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/03/1991 Nữ Giỏi Kế toán 2A
382 Đỗ Thị Phượng 09/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
383 Nguyễn Thị Nguyệt Quế 04/10/1990 Nữ Khá Kế toán 2A
384 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/12/1991 Nữ Giỏi Kế toán 2A
385 Nguyễn Thị Quỳnh 06/04/1990 Nữ Khá Kế toán 2A
386 Vũ Thị Quỳnh 31/01/1990 Nữ Khá Kế toán 2A
387 Đinh Thị Như Quỳnh 23/04/1991 Nữ Giỏi Kế toán 2A
388 Vũ Ngọc Thành 30/10/1987 Nam Khá Kế toán 2A
389 Nguyễn Thị Thảo 30/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
390 Phạm Thị Thảo 11/03/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
391 Nguyễn Thị Thắm 07/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
392 Trần Thị Thêu 10/08/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
393 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/03/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
394 Trần Thị Thơm 31/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
395 Vũ Thị Thơm 01/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
396 Đặng Thị Thu 15/06/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
397 Đào Thị Thuý 13/03/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
398 Nguyễn Thị Thuý 12/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
399 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
400 Linh Thị Thủy 01/06/1988 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
401 Triệu Huyền Trang 10/06/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
402 Hoàng Thị Tuyết 26/11/1989 Nữ Khá Kế toán 2A
403 Đàm Thanh Tùng 20/12/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2A
404 Đỗ Thị Tươi 02/03/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
405 Thái Thị Vân 07/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2A
406 Nguyễn Văn Việt 19/03/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2A
407 Nguyễn Chí Vững 16/04/1989 Nam Trung bình khá Kế toán 2A
408 Vương Hải Yến 09/10/1989 Nữ Khá Kế toán 2A
409 Nguyễn Thị Hải Yến 14/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
410 Nguyễn Thị Hồng Yến 12/10/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
411 Chu Thị Hải Yến 14/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
412 Đinh Thị Thanh Nõn 22/05/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
413 Nguyễn Thị Loan 13/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2A
414 Trần Thị Quỳnh ánh 07/09/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
415 Phạm Thị Mai Anh 18/11/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
416 Vũ Thị Bích 16/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
417 Cao Thị Tú Chi 15/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
418 Nguyễn Thị Chuyên 20/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
419 Đỗ Đức Chính 03/08/1991 Nam Khá Kế toán 2B
420 Cao Thế Dũng 17/12/1991 Nam Trung bình Kế toán 2B
421 Vương Thị Dịu 01/09/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
422 Lê Thị Phương Dung 08/08/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
423 Trần Thị Thùy Dung 19/12/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
424 Phạm Thị Duyên 01/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
425 Nguyễn Thị Hằng 02/02/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
426 Vũ Thúy Hằng 09/08/1990 Nữ Giỏi Kế toán 2B
427 Trịnh Thị Hương 08/05/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
428 Nguyễn Thị Thu Hà 13/12/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
429 Vũ Thị Hồng Hà 17/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
430 Vũ Thị Hảo 04/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
431 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/02/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
432 Hoàng Thị Hoa 03/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
433 Vương Thị Huê 13/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
434 Lê Thị Huyền 02/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
435 Bùi Thị Huyền 08/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
436 Nguyễn Thị Huyền 10/10/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
437 Nguyễn Thị Liên 03/04/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
438 Đỗ Trần Linh 02/09/1991 Nam Khá Kế toán 2B
439 Nguyễn Thị Liễu 01/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
440 Trịnh Thị Loan 06/08/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
441 Vũ Thị Lý 01/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
442 Phạm Thị Lý 02/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
443 Nguyễn Thị Hương Lý 07/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
444 Bùi Thị Thúy Ngân 12/10/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
445 Đỗ Thị Ngà 05/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
446 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
447 Đặng Thị Nhàn 08/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
448 Đặng Thị Nhuần 06/09/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
449 Đỗ Hồng Nhung 05/12/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
450 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/07/1991 Nữ Giỏi Kế toán 2B
451 Phạm Thị Nhung 15/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
452 Vũ Thị Oanh 10/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
453 Ngô Thị Phượng 01/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
454 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 05/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
455 Hà Thị Vân Quỳnh 08/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
456 Đỗ Thế Quyền 01/03/1991 Nam Giỏi Kế toán 2B
457 Vũ Thị Mai Sen 01/06/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
458 Tăng Thị Thanh Tâm 01/11/1991 Nữ Giỏi Kế toán 2B
459 Lã Thị Thư 14/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
460 Nguyễn Thị Thơm 08/10/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
461 Nguyễn Thị Thắm 01/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
462 Nguyễn Thị Phan Thanh 02/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
463 Nguyễn Thị Thanh Thanh 07/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
464 Nguyễn Thị Thủy 04/11/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
465 Vũ Thị Thủy 13/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
466 Nguyễn Thị Thúy 11/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
467 Trần Thị Thương Thu 05/10/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
468 Mạc Thị Diệu Thu 09/08/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
469 Đào Thị Thu 11/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
470 Đào Thị Thu Trang 03/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2B
471 Nguyễn Thị Trang 08/08/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
472 Nguyễn Công Tuân 02/12/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2B
473 Lương Anh Tuấn 01/11/1991 Nam Trung bình Kế toán 2B
474 Phạm Thị Vân 10/11/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
475 Nguyễn Thị Vân 11/10/1990 Nữ Khá Kế toán 2B
476 Nguyễn Văn Bình 11/10/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2B
477 Phạm Thị Thảo 25/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2B
478 Lê Thị ái 20/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
479 Mai Thị Vân Anh 18/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
480 Phạm Vân Anh 25/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
481 Đoàn Ngọc Anh 17/11/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2C
482 Phạm Chí Cường 25/11/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2C
483 Đào Thị Thanh Cúc 19/06/1990 Nữ Khá Kế toán 2C
484 Hoàng Thị Dương 15/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
485 Lê Thị Ngọc Diệp 16/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
486 Hoàng Thị Bích Diệp 15/08/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
487 Trần Anh Dũng 15/06/1991 Nam Trung bình Kế toán 2C
488 Đoàn Thị Hồng Gấm 17/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
489 Trần Thu Giang 07/04/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
490 Phạm Thị Hằng 11/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
491 Trần Thị Hằng 11/04/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
492 Nguyễn Thị Hương 25/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
493 Nguyễn Thị Hương 17/05/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
494 Phạm Thị Hà 25/10/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
495 Vũ Thị Mỹ Hạnh 30/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
496 Ưng Thị Hồng 26/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
497 Nguyễn Thị Thu Hường 07/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
498 Vũ Thị Thu Hường 19/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
499 Trần Thị Hường 30/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
500 Nguyễn Thị Hiền 09/05/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
501 Ngô Thị Thu Hiền 20/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
502 Đào Thị Hiền 11/04/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
503 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
504 Nguyễn Thị Hoạt 20/10/1989 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
505 Đào Thị Hoa 17/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
506 Lê Thị Huệ 28/11/1990 Nữ Khá Kế toán 2C
507 Nguyễn Thị Huệ 01/04/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
508 Nguyễn Thị Minh Huế 21/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
509 Vũ Đình Huy 28/11/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2C
510 Nguyễn Quang Huy 19/06/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2C
511 Bùi Thị Huyền 20/06/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
512 Lại Thị Khuyên 28/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
513 Nguyễn Văn Long 20/07/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2C
514 Trịnh Thị Thanh Mai 05/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
515 Nguyễn Thị Mỵ 22/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
516 Hồ Thị Nõn 25/10/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
517 Nguyễn Thị Ngân 28/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
518 Đoàn Thị Ngân 26/09/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
519 Phạm Thị Ngà 09/03/1990 Nữ Khá Kế toán 2C
520 Trần Thị Ngà 07/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
521 Phạm Thị Thu Nga 23/09/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
522 Huỳnh Thị Phương 17/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
523 Phan Thị Minh Phượng 28/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
524 Nguyễn Tùng Quân 27/11/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2C
525 Phạm Thị Thảo 19/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
526 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
527 Hoàng Thị Thu Thanh 06/03/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
528 Phạm Thị Minh Thủy 22/07/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
529 Vũ Thị Thúy 20/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
530 Võ Thị Thúy 20/10/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
531 Nguyễn Thị Thu 20/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
532 Bùi Thị Thuý 20/12/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
533 Nguyễn Thị Thu Trà 20/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
534 Nguyễn Thị Hải Trang 17/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
535 Đặng Thị Trang 23/10/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
536 Trần Thị Quỳnh Trang 18/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
537 Nguyễn Anh Tuân 20/09/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2C
538 Trương Thị Tuyên 28/11/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
539 Phạm Thị Tuyết 16/07/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
540 Phạm Thu Uyên 08/03/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
541 Đỗ Thị Vân 24/12/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
542 Trần Thị Bích Vân 21/10/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
543 Trần Thị Vượng 24/11/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
544 Đỗ Tuấn Vũ 10/06/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2C
545 Nguyễn Thanh Xuân 18/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2C
546 Nguyễn Thị Hải Yến 18/08/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
547 Vương Thị Huế 20/04/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2C
548 Nguyễn Thị Hòa An 27/04/1990 Nữ Khá Kế toán 2D
549 Phạm Tuấn Anh 09/02/1991 Nam Trung bình Kế toán 2D
550 Trần Thu Anh 20/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
551 Nguyễn Thị Bình 20/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
552 Đoàn Thị Châu 19/02/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
553 Nguyễn Thị Cúc 01/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
554 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 22/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
555 Lê Thị Dung 21/04/1990 Nữ Khá Kế toán 2D
556 Lê Thị Dung 10/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
557 Nguyễn Thị Giang 10/02/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
558 Phạm Thu Hằng 27/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
559 Vũ Thị Hằng 24/06/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
560 Mai Thị Thu Hương 10/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
561 Bùi Thị Ngọc Hương 10/04/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
562 Phạm Thị Thu Hà 25/05/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
563 Nguyễn Thúy Hà 20/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
564 Nguyễn Ngọc Hà 24/11/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
565 Vũ Thị Hạnh 14/10/1990 Nữ Khá Kế toán 2D
566 Nguyễn Thị Hồng 16/04/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
567 Phạm Thị Hường 20/02/1991 Nữ Giỏi Kế toán 2D
568 Phạm Thị Hường 28/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
569 Nguyễn Thị Hiên 15/04/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
570 Đinh Thị Hợi 28/06/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
571 Nguyễn Thị Hiền 10/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
572 Bùi Thị Hiền 09/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
573 Hoàng Việt Hoa 30/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
574 Trần Thị Huế 24/05/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
575 Nguyễn Thị Huế 30/06/1990 Nữ Khá Kế toán 2D
576 Trần Thị Huyền 26/07/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
577 Nguyễn Thị Thu Huyền 28/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
578 Đào Thị Lan 23/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
579 Phạm Thị Hồng Liên 09/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
580 Nguyễn Thị Luận 16/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
581 Nguyễn Thị Nữ 14/04/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
582 Đỗ Thị Như Ngọc 29/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
583 Phạm Minh Ngọc 09/10/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
584 Lê Thị Nhàn 18/02/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
585 Nguyễn Ngọc Nhung 25/04/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
586 Trần Thị Oanh 16/03/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
587 Nông Thuý Phượng 26/06/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
588 Đỗ Thị Diệu Quỳnh 31/07/1990 Nữ Khá Kế toán 2D
589 Phạm Thị Quyên 15/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
590 Vương Thái Sơn 16/03/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2D
591 Nguyễn Thị Tâm 25/02/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
592 Vũ Thị Tâm 22/01/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
593 Nguyễn Thị Hồng Thơm 30/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
594 Nguyễn Thị Thương 09/02/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
595 Trần Thị Thương 05/12/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
596 Nguyễn Thu Thảo 25/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
597 Vũ Văn Thắng 30/06/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2D
598 Nguyễn Hà Thanh 10/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
599 Ngô Thị Thanh 29/05/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
600 Dương Thị Thanh 26/03/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
601 Nguyễn Thị Thanh 28/01/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
602 Nguyễn Thị Thủy 16/02/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
603 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/01/1992 Nữ Khá Kế toán 2D
604 Nguyễn Thị Thuỷ 12/03/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
605 Nguyễn Thị Thuyên 10/01/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
606 Phí Ngọc Toàn 28/02/1991 Nam Trung bình khá Kế toán 2D
607 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/08/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
608 Lãnh Thị Trang 24/06/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
609 Nguyễn Thị Trang 26/05/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
610 Phí Thị Huyền Trang 07/02/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
611 Nguyễn Thế Tĩnh 11/11/1991 Nam Khá Kế toán 2D
612 Nguyễn Thị Tuyến 29/09/1991 Nữ Khá Kế toán 2D
613 Thân Văn Vũ 26/10/1989 Nam Khá Kế toán 2D
614 Đặng Thị Huế 28/01/1991 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
615 Nguyễn Thị Mai Phương 26/11/1990 Nữ Khá Kế toán 2D
616 Nguyễn Thị Nga 19/04/1990 Nữ Khá Kế toán 2D
617 Nguyễn Thị Hiền 26/05/1990 Nữ Giỏi Kế toán 2D
618 Nguyễn Hoàng Hưng 10/07/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2D
619 Phùng Văn Đức 11/08/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2D
620 Phạm Thị Tâm 25/05/1990 Nữ Trung bình khá Kế toán 2D
621 Phạm Duy Mạnh 03/03/1990 Nam Trung bình khá Kế toán 2D
622 Nguyễn Khắc Huy 19/08/1990 Nam Trung bình KTM1B

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
hacklink panel indoxploit shell wso shell evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış hacklink al paykasa hacklink hacklink satış hacklink evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye depolama Google film izle porno porno izle porno seyret seks hikayeleri Google Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Nakliye Firmaları Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat

Paykasa Hizmetleri

Firmamız sizden hiçbir şekilde kimlik belgesi istemeden tek kullanımlık olan ve Euro bazında işlem gören ön ödemeli sanal kart Paykasahizmeti vermektedir. Bize internet adresimiz olan Paykasaal.org üzerinden anında ulaşabilir merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden Paykasa al hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz güncel Paykasa fiyatları her beş dakikada bir Euro bazında güncellenmektedir. Ayrıca kolay seçenekler sunan firmamızda ucuz Paykasahizmeti verilmektedir.

Paykasayı Nasıl Alırım?

Paykasa satın almak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bize Whatsapp üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Paykasa’nın amacı internet üzerinden alışveriş yapmanızı kolaylaştırmaktır. İstediğiniz zaman almış olduğunuz sanal kartları bozdurabileceğinizi unutmayınız. Şahsınıza ait olan bu kartlar size özel olarak üretildiği için, kesinlikle kaybolma, çalınma gibi sorunlar yaşamanızı engellemektedir. Firmamız havale masrafı gibi ek ücretler almamaktadır.

Tek kullanımlık sanal kartlarınız için kart bilgilerini saklamanıza gerek yoktur. Her türlü alışverişinizde kullanacağınız bu sanal kartları güven içerisinde kullanabilirsiniz. Güvenmediğiniz sitelerde kullanabileceğiniz en iyi ödeme yöntemlerinden biri Paykasa sanal kartlardır.