Cảnh báo lần 1 đối với 38 sinh viên các lớp ĐH K9; CĐ K26 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Cảnh báo lần 1 đối với 38 sinh viên các lớp ĐH K9; CĐ K26 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   17/04/2017 02:43:29 PM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (cbl1-k9-k26-chot-07.04.17mail) Danh sách 44.00 KB
Tải xuống file này (cb-l1-k926-no-hp-ky-ii-16-17) Thông báo 26.50 KB
Cảnh báo lần 2 đối với 376 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Cảnh báo lần 2 đối với 376 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   29/03/2017 08:07:03 AM
 •   Đã xem: 848
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (canhbao-l2-chot-24.3.17-mail) Danh sách 231.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-l2-no-hp-ky-ii-16-17) Thông báo 25.50 KB
QUYẾT ĐỊNH: Đình chỉ học tập 02 học kỳ đối với 62 sinh viên (SV); (Có danh sách chi tiết kèm theo).

QUYẾT ĐỊNH: Đình chỉ học tập 02 học kỳ đối với 62 sinh viên (SV); (Có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   13/03/2017 03:52:24 PM
 •   Đã xem: 965
 •   Phản hồi: 0

62 (SV) còn nợ học phí học kỳ I năm học 2016- 2017

File đính kèm:
Tải xuống file này (dc-2-hk-chot-den-17.2.17-mail) Danh sách 58.50 KB
Tải xuống file này (qd-dc-2-hk-no-hp-ky-1-16.17) Quyết định 26.50 KB
Cảnh báo lần 1 đối với 1435 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Cảnh báo lần 1 đối với 1435 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   09/03/2017 08:01:57 AM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (cb-l1-no-hp-ky-ii-16.17-mail) Danh sách 774.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-l1-no-hp-ky-ii-16-17) Thông báo 32.50 KB
Lịch phát học bổng khuyến khích kỳ II năm học 2015 - 2016

Lịch phát học bổng khuyến khích kỳ II năm học 2015 - 2016

 •   06/03/2017 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 3875
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 •   12/01/2017 03:58:31 PM
 •   Đã xem: 1872
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa,
- Các Cố vấn học tập,
- Các lớp sinh viên cao đẳng K26, đại học K9 và các trường hợp khác

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-bao-kiem-tra-bang) Thông báo 30.00 KB
Thông báo nhận thẻ BHYT HS năm 2017

Thông báo nhận thẻ BHYT HS năm 2017

 •   03/01/2017 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 1456
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015- 2016 cho sinh viên

QUYẾT ĐỊNH V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015- 2016 cho sinh viên

 •   14/12/2016 08:57:56 AM
 •   Đã xem: 1348
 •   Phản hồi: 0

Chú ý: nhận học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán

V/v miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 cho sinh viên

V/v miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 cho sinh viên

 •   12/12/2016 03:03:22 PM
 •   Đã xem: 797
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (qd-mg-hp-ky-1-2016.2017-htcpht-2016mail) Danh sách 1.20 MB
Tải xuống file này (qd-mien-giam-hp-ky-i16.17) Quyết định 41.00 KB
BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017

 •   08/12/2016 02:55:15 PM
 •   Đã xem: 629
 •   Phản hồi: 0

Tại cơ sở Yên Thọ và Minh Thành

File đính kèm:
Tải xuống file này (lich-shl-ky-ii-nam-hoc-2016-2017) Thông báo 46.50 KB
QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi lần 1 sinh viên không nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 theo quy định

QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi lần 1 sinh viên không nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017 theo quy định

 •   10/11/2016 01:58:53 PM
 •   Đã xem: 807
 •   Phản hồi: 0

Đối với ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25

File đính kèm:
Tải xuống file này (dc-thi-l1.mail) Danh sách 78.00 KB
Tải xuống file này (qd-dinh-chi-thi-l1mail) Quyết định 32.00 KB
THÔNG BÁO Về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học

THÔNG BÁO Về việc hoàn thiện hồ sơ nhập học

 •   03/11/2016 08:55:07 AM
 •   Đã xem: 784
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa: M&CT, Điện, Kinh tế, TĐ- ĐC, CK- ĐL, KHCB,
- Các cố vấn học tập, các lớp ĐH K9, CĐ K26, LTCQ K9.

File đính kèm:
Tải xuống file này (thieu-giay-to) Danh sách 20.14 KB
Tải xuống file này (thong-bao) Thông báo 29.50 KB
Cảnh báo lần 2 đối với 283 sinh viên

Cảnh báo lần 2 đối với 283 sinh viên

 •   20/10/2016 02:06:27 PM
 •   Đã xem: 952
 •   Phản hồi: 0

các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).
Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (cb-l2-chot-14.10.16.mail) Danh sách 179.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-lan-2-no-hp-ky-i-16-17) Quyết định 26.50 KB
Cảnh báo lần 1 đối với 1201 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Cảnh báo lần 1 đối với 1201 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

 •   28/09/2016 02:09:03 PM
 •   Đã xem: 793
 •   Phản hồi: 0

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ I năm học 2016- 2017.

File đính kèm:
Tải xuống file này (ds-cb-lan-1-chot-23.9.16-mail) Danh sách 650.50 KB
Tải xuống file này (canh-bao-l1-no-hp-ky-i-16-17) Thông báo 25.50 KB
THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn HSSV chính quy thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn HSSV chính quy thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí

 •   28/09/2016 01:59:15 PM
 •   Đã xem: 703
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi: - Các Khoa, TTĐT nghề.
- Các lớp học sinh, sinh viên chính quy trong Trường

File đính kèm:
Tải xuống file này (mau-don-mien-giam-hptt20) Mẫu đơn 25.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-mghp26.9.16) Thông báo 59.50 KB
Về việc xử lý kỷ luật sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2015- 2016

Về việc xử lý kỷ luật sinh viên nợ học phí học kỳ II năm học 2015- 2016

 •   25/08/2016 10:27:50 AM
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0

Đình chỉ học tập 02 học kỳ đối với 87 sinh viên (SV).( Có danh sách kèm theo).
Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2016.

File đính kèm:
Tải xuống file này (dc-2-hoc-ky.ii-15.16-12-08-2016.mail) Danh sách 66.50 KB
Tải xuống file này (qd-dc-2-hk-no-hp-ky-12-15.16mail) Quyết định 25.00 KB
Thông báo lịch phát tiền học bổng kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo lịch phát tiền học bổng kỳ I năm học 2015-2016

 •   04/08/2016 01:22:00 PM
 •   Đã xem: 2089
 •   Phản hồi: 0

Phòng Tài chính kế toán thông báo lịch phát tiền học bổng học kỳ I năm học 2015 – 2016. cho sinh viên đại học , cao đẳng  theo các khoa như sau:  

File đính kèm:
Hội nghị - Giao ban thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự và quản lý HSSV ngoại trú trên địa bàn năm học 2015-2016

Hội nghị - Giao ban thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự và quản lý HSSV ngoại trú trên địa bàn năm học 2015-2016

 •   27/07/2016 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 1141
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 26/7/2016, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức Hội nghị - Giao ban công tác an ninh trật tự và quản lý HSSV ngoại trú năm học 2015-2016. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hán - Phó Trưởng Công an Thị xã Đông Triều, đồng chí Phạm Văn Thuy - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, đồng chí Hoàng Hùng Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí là đại diện công an Phường, công an xã, cùng các đồng chí đại diện các đơn vị trong nhà trường.

File đính kèm:

Các tin khác

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây